Lallakroken 6, kunstnerhjemmet til Lalla og Carsten Carlsen

«Hele Norges Lalla», dronningen på hovedstadens revyscener og hennes mann, komponist og kapellmester Carstens hjem «Villa Gro-Gro» på Briskeby i Oslo, har en historie som forteller om byens kunstnerliv fra revyteatrenes spede begynnelse tidlig på 1900-tallet.

Lallakroken

Lallakroken er navnet på en liten stikkvei inn fra Briskebyveien i Oslo. Stikkveien fikk i 1975 navnet Lallakroken etter revydronningen Lalla Carlsen (1889-1967).

Lalla Carlsen og hennes mann, musikeren Carsten Carlsen (1892-1961) kjøpte og bodde på eiendommen fra 1930, og ga den navnet «Villa-Gro-Gro» etter en av Lalla Carlsens kjente revyviser.

Bolighuset ble trolig oppført enten som sommerbolig eller til utleie og er det eneste huset som fortsatt er bevart på Briskeby fra perioden 1857-1862 med den opprinnelige trevillaen og nesten hele hageanlegget intakt.Foto: Karen Thommesen Riksantikvaren
Lallakroken Fasade Bolighuset ble trolig oppført enten som sommerbolig eller til utleie og er det eneste huset som fortsatt er bevart på Briskeby fra perioden 1857-1862 med den opprinnelige trevillaen og nesten hele hageanlegget intakt. Foto: Karen Thommesen, Riksantikvaren

Om eiendommen

Eiendommen Lallakroken 6 er en viktig representant for utviklingen i Christiania mellom byutvidelsene i 1859 og 1878 i denne delen av byen.

Sveitserhuset er et av få bevarte hus som ble oppført umiddelbart etter byutvidelsen i 1859, og er en verdifull representant for den gamle trehusforstaden på Briskeby.

Bilde: Bak denne porten skjuler det seg et kunstnerhjem helt utenom det vanlige. Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren
Lallakroken Bak denne porten skjuler det seg et kunstnerhjem helt utenom det vanlige. Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren

Kunstnerhjemmet

«Villa Gro-Gro» var fra 1930 ramme for familieliv, så vel som fra revy-, teater- og musikkliv. De velbevarte interiørene bærer preg av et utstrakt og mangeårig musikk- og kunstnerliv gjennom bevarte instrumenter, fotografier og portretter av en rekke av samtidens største kunstnere.

Store deler av innbo og møblering er preget av Carsten Carlsens foreldre Louise og Anton Carlsen som også bodde i boligen, og som innredet huset med møbler fra 1800-tallet.

Boligen til Lalla og Carsten Carlsen. Hus og hage var både familiehjem og samlingssted for datidens revy- og bildekunstnere gjennom flere tiår.Foto: Karen Thommesen Riksantikvaren
Lallakroken Boligen til Lalla og Carsten Carlsen. Hus og hage var både familiehjem og samlingssted for datidens revy- og bildekunstnere gjennom flere tiår.Foto: Karen Thommesen Riksantikvaren Foto: Karen Thommesen, Riksantikvaren

Kunstnerparet Carlsen

Lalla Carlsen virket hele sin karriere på de mest kjente revyscenene: Chat Noir, Casino, Carl Johan Teatret, og Edderkoppen, også ved Riksteateret og flere andre teatre. Hun hadde roller i 23 filmer og hadde en mengde utgivelser av grammofonplater, ofte akkompagnert av sin mann.

Lalla Carlsen mottok Kongens fortjenestemedalje i gull i 1949, og fikk også som eneste norske revyskuespiller Statens kunstnerlønn fra 1958.

Carsten Carlsen var en kjent pianist og komponist, og var blant annet kapellmester ved Chat Noir fra 1914 og ved Nationalteateret i Oslo til 1941. Han var også i ti år organist i Bryn kirke i Oslo og i Tanum kirke i Bærum.

Omfanget av fredningen

Hovedbygningen «Villa Gro-Gro» med hage er fredet etter kulturminnelovens §15.
Bygningens eksteriør og interiør, og hovedelement som materialbruk og overflatebehandling samt detaljer som vinduer, dører, gerikter og listverk er fredet.

Interiørfredningen omfatter planløsning/ romstruktur i hele første og andre etasje.
Fredning av hagen omfatter sirkulær uteplass, grusganger, terrasseringer, flaggstang, større trær og eldre vegetasjon.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Lallakroken 6 er å sikre det kulturhistoriske og arkitektonisk godt bevarte kunstnerhjemmet til Lalla og Carsten Carlsen.

Eiendommen gjenspeiler betydningen av Lalla og Carsten Carlsens liv og virke i dette miljøet og har høy personalhistorisk verdi.

Formålet med fredningen av Lallakroken 6 er i tillegg å bevare en helhetlig eiendom fra slutten av 1850-årene som består av et sveitserhus med hage, som en historisk verdifull representant for den opprinnelige trehusforstaden på Briskeby.

Les mer om omfanget av og formålet med fredningen i fredningsbrevet.

Kart over Lallakroken

 • Fredningsår

  18.06.2018

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Bolig