Christiansenhuset i Haugesund fredet

Den staselige bygningen fra 1843 er Haugesunds første patrisierhus, det vil si et representativt bolighus for borgerskapet. Med tjenerfløy, uthus og hage ligger anlegget i et strøk som har en sentral plass i byens historie.

Christiansenhuset i Strandgaten i Haugesund. Foto: Guro Skjelstad©Riksantikvaren
Christiansenhuset i Strandgaten i Haugesund. Foto: Guro Skjelstad©Riksantikvaren

På den tiden Christiansenhuset ble bygget, var det vanlig at de forretningsdrivende bodde i kombinerte sjø- og bolighus på kaiene. Byggherren av Christiansenhuset ønsket derimot å skille disse funksjonene og bygget derfor sitt fornemme villaanlegg et stykke opp fra næringsvirksomheten på kaiene og stranden.

─ I nasjonal sammenheng er det få fredete eiendommer av denne typen.  Christiansenhuset har en viktig plass i Haugesunds byutvikling og -historie, sier riksantikvar Jørn Holme.

Christiansenhuset ble oppført av skipsreder og forretningsmann Ole Michael Christiansen i 1842-43 og har vært patrisierhus for Haugesunds borgerskap i flere tiår.

Hovedbygningen ble oppført i en periode der sildefisket ga grunnlag for vekst i innbyggertall og næring.

Bilde av Christiansenhuset tatt i 1970. Foto: Ola Hektoen Øverås©Riksantikvaren
Bilde av Christiansenhuset tatt i 1970. Foto: Ola Hektoen Øverås©Riksantikvaren

De første bygningene i det som senere ble til byen Haugesund, skal ha ligget ved strandkanten på Hasseløy og på fastlandssiden av denne delen av Smedasundet. I mange år dominerte den monumentale hovedbygningen bybildet i Haugesund.

Christiansenhuset

• Hovedbygningen ble oppført i 1842-43 av skipsreder og forretningsmann Ole Michael Christiansen.

• Tjenerfløyen er trolig oppført noen år etter hovedbygningen.

• Sveitserstil i detaljutformingen av taket på uthuset tyder på at det kan være oppført mot slutten av 1800-tallet.

• Hagen vest for hovedhuset er anlagt av bygartner Kasper Opdal i forbindelse med Haugesund kommunes overtagelse av Christiansenhuset på 1970-tallet.

Kart

Kart over Christiansenhuset
 • Fredningsår

  27.10.2014

 • Region

  Rogaland

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1842

 • Enkeltminne

  Bygning: Hovedbygning