Villa Solheim

Villa Solheim ligger i Lunner på Hadeland og ble oppført som privat landsted på begynnelsen av 1900-tallet, bygget i jugendstil som var  datidens høyeste mote.

Bilde av Solheim. Fra 1949-1992 var Solheim spesialskole, først i leide og senere i statlig eide lokaler og deretter brukt til ulike kommunale formål. Fra 2005 har bygningen huset Lunner barneskole. Foto: Riksantikvaren
Solheim Inngang Fra 1949-1992 var Solheim spesialskole, først i leide og senere i statlig eide lokaler og deretter brukt til ulike kommunale formål. Fra 2005 har bygningen huset Lunner barneskole. Foto: Riksantikvaren

Om Villa Solheim

Villa Solheim er bygget på en eiendom som ble utskilt fra gården Vestre Skøien i 1898. Anton Andersen Skøien (1857-1920) som var eldste sønn på gården, slo seg opp på forretninger i utlandet og bygde Villa Solheim som landsted for seg og sin ektefelle i årene 1903-1914.

Anlegget ligger i sørhellinga med utsikt over det vidstrakte jordbrukslandskapet, omkranset av et hageanlegg som er utformet som en engelsk landskapshage med stier, sitteplasser og tidstypiske busker og trær.

Anlegget er omgitt på to sider av en solid mur av lokal granitt, fra gruvene på Grua. Anlegget består i dag av hovedbygning, stall, stabbur og peisestue. Til sammen representerer disse bygningene arkitekturtrenden fra tidlig på 1900-tallet, da jugendstilen gjorde sitt inntog i Norge.

Bilde av Solhaug bygning og Stall. Foto: Mette Eggen, Riksantikvaren
Solhaug bygning og Stall Fra hjørnet på hovedbygningen kan stallen med sin flotte granittmur skimtes mellom trærne. Foto: Mette Eggen, Riksantikvaren

Bygningene er de eneste i sitt slag i Oppland. Den uvanlige og sjeldne, og den geografiske plasseringen bidrar til at kulturminneverdiene på stedet ytterligere forsterkes. Eksteriøret og viktige deler av interiøret på Solheim er godt bevart og har høy grad av autensitet (opprinnelighet). Den gamle, engelske landskapshagen er godt bevart med et stort potensiale for tilbakeføring. Sammen med bygningene utgjør landskapshagen en helhet som har et stort potensiale for formidling av anlegget.

Det særpregede rødmalte stabburet et uthus i villastil hadde to lokumer (doer) vedskjul og iskjeller. Foto: Riksantikvaren
Solheim Stabbur Det særpregede rødmalte stabburet et uthus i villastil hadde to lokumer (doer) vedskjul og iskjeller. Foto: Riksantikvaren

Arkitekten

Arkitekt for den grandiose murbygningen og de øvrige bygningene var Thorvald Astrup (1876-1940). Han er kjent for mellom annet å ha tegnet store kraftindustribygg som Såheim kraftstasjon og Svelgfos II, så vel som Norsk Hydros representasjonsbolig «Admini», på Rjukan.

Omfanget av fredningen

Fredning etter § 15 i kulturminneloven omfatter hovedbygning, stall, stabbur, peisestue, granittmur og hageanlegg.

Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og interiør som inkluderer konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning og rominndeling, materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk med mere. Fredningen omfatter også fast inventar og større løst inventar og demonterte bygningsdeler og hageelementer.

For hageanlegget omfatter fredningen gårdsplass, stier og grøntareal med vegetasjon med mere.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Solheim som et arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et landsstedsanlegg oppført tidlig på 1900-tallet i jugendstil med engelske forbilder.

Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng, arkitektur og kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Les mer om omfanget av og formålet med fredningen i fredningsbrevet.

Bildet av landskapsparken som omgir anlegget. Foto: Mette Eggen, Riksantikvaren
Solheim Landskapsparken som omgir anlegget. Foto: Mette Eggen, Riksantikvaren

Kart over Villa Solheim

 • Fredningsår

  28.06.2019

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Skole