Steinbruddet på Store Råholmen

Steinhugging er en svært viktig del av Østfolds industri- og kulturhistorie, og steinbruddet på Store Råholmen er knyttet til verdenshistorien gjennom sin referanse til 2. verdenskrig og Hitlers planlagte seiersmonument.

Foto av Utsikt over en del av området med granittblokker liggende i terrenget, og med en av kranene liggende på bakken. Fotografert av Ståle Arfeldt Bergås
Raaholmen Utsikt Utsikt over en del av området med granittblokker liggende i terrenget, og med en av kranene liggende på bakken. Foto: Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren

Om kulturminnet

Store Råholmen ligger på vestsiden av Kråkerøy i Fredrikstad kommune og har sitt høyeste punkt på ca. 19 m.o.h. Denne delen av skjærgården strekker seg fra Langøya i nord til Vesterøy på Hvaler i sør, og er svært rik på holmer og skjær. Folde Steinindustri A/S etablert i 1933, eide steinhuggeriet på Store Råholmen, som var i drift på 1930-, 40,- og 50-tallet.

Granitten i området var ettertraktet innenfor steinindustrien på grunn av sin hardhet samtidig som den lett lar seg klyve og forholdsvis enkelt kan hugges til for eksempel brostein, kantstein og grunnmursblokker.

Anlegget på Store Råholmen består av skinnegang med vogner, rester etter to kraner og brygger av granitt for utskiping av stein, og er det anlegget som fremdeles har den mest intakte produksjonslinjen. Mer enn 260 ferdig tilvirkede steinblokker er i dag fremdeles bevart på stedet, noe som er svært sjeldent.

Bilde av en skinnetralle til transport av granittblokker. Foto av Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren
Vogn Paa Jernbanesporet Det er svært sjeldent at det finnes rester etter de tekniske installasjonene på nedlagte steinbrudd. Foto: Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren

Store Råholmen en del av verdenshistorien

I 1941 ble det bestilt 40 millioner kubikkmeter granitt fra Tyskland til Norge som skulle brukes til byggingen av Hitlers påtenkte seiersmonument i Berlin. Granitten skulle brukes til viktige elementer i en gigantisk triumfbue og en kuppelhall. Dette var den største bestilling til norsk steinindustri noensinne, og omfattet flere steinbrudd på begge sider av Oslofjorden.

Granittblokkene og alle råblokker og ferdighugde bygningsstein som ble bestilt av tyskerne, ble etter krigen kjøpt av steinfirmaene. Steinen ble senere hugget om og solgt til både hjemmemarkedet og til eksport.

Omfanget av fredningen

Fredningsområdet etter kulturminnelovens §15 omfatter et areal på 21.006 m2, som utgjør den sørøstre delen av Store Råholmen, der steinbruddaktiviteten har vært størst.

Bilde av Gigantiske granittblokker i "mannshøyde" med kilehull til det påtenkte monumentet. Foto: Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren
Raaholmen Gigantiske granittblokker i "mannshøyde" med kilehull til det påtenkte monumentet. Foto: Foto: Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren

Fredningen omfatter flere større steinbrudd med tilhørende fyllinger, anlegg og depoter av tilvirkede granittblokker på østsiden av holmen, samt et omfattende steinbruddmiljø med kai, skinnegang, vogner og rester av kraner og ferdig tilvirkede granittblokker knyttet til en øst-vest gående kløft sør på holmen.Fredningen omfatter totalt ca. 260 stk. ferdig tilvirkede granittblokker.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Store Råholmen er å ta vare på et representativt steinbruddsmiljø i Østfold som har mange av de tilhørende elementene i anlegget intakte.

Fredningen skal sikre de kulturhistoriske sporene som er knyttet til granittbruddene og elementer som kai, skinnegang med vogner og rester av kraner.

Formålet er videre å sikre de ca. 260 ferdig tilvirkede granittblokkene som ligger i landskapet og som i stor grad ble hugget ut som en del av bestillingen til Hitlers påtenkte seiersmonument i Berlin. Fredningen skal sikre disse blokkene som unike elementer fra 2. verdenskrig.

Naturreservat

Store Råholmen inngår i Kråkerøy-skjærgården naturreservat fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 som en del av «Verneplan for Oslofjorden».

Les mer om omfanget av og formålet med fredningen i fredningsbrevet og om steinbruddets historie i vedlagte dokumentasjon.

Kart over Store Råholmen

Pressemelding

 • Fredningsår

  14.08.2018

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1940-1945

 • Enkeltminne

  Teknisk/Industrielt minne: Steinbrudd (uspesifisert)