A/S Holmen Yachtværft

A/S Holmen Yachtværft ligger i Nesbukta på Nesbru i Asker kommune. Verftet er et av Norges best bevarte trebåtverft, og kan i år feire sitt 100-årsjubileum.

Om kulturminnet

Verftet ble stiftet 13. desember 1918 etter initiativ fra båtbygger Christian Jensen og formann hos Anker & Jensen verft i Vollen i Asker, Christian Fr. Johnsen. Dette var mot slutten av en langvarig høykonjunktur mellom to verdenskriger, der kappseiler- og lystseilasmiljøer etablerte seg for fullt i Norge, og da særlig rundt Oslofjorden.

Bilde av Holmen Yachtværft som fremdeleser i drift og knyttet til en fritidsaktivitet befolkningen langs Oslofjorden har dyrket i ulike former gjennom mange hundre år. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren
Holmen Yacthværft, Båtbyggerverksted er fremdeles i drift og knyttet til en fritidsaktivitet befolkningen langs Oslofjorden har dyrket i ulike former gjennom mange hundre år. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren

Verftet representerer også utviklingen i Vollen fra tidlig strandsitterbebyggelse, der folk bosatte seg langs fjorden uten å eie bolig og jord, til småindustri og handelsvirksomhet knyttet til seilermiljøet som utviklet seg i området.

Flere velkjente båtkonstruktører og båtbyggere gjorde at båtene som ble produserte ved verftet var i verdensklasse.

Båtene ble bygget i begrenset omfang, noe som også bidro til at de ble svært kostbare å eie.

Bilde av skinnegangen og en elektrisk vinsj for å trekke opp båter. Foto: Eivind Lande, Riksantikvaren.
Skinnegang En viktig del av anlegget på verftet er skinnegangen og en tralle med elektrisk vinsj for opptrekk av båter. Denne har vært i drift siden oppstarten av virksomheten. Foto: Eivind Lande, Riksantikvaren.

Velkjente båteiere som fikk sine båter vedlikeholdt ved verftet, var blant andre Kong Olav V. Sonja Hennie, datidens elitekunstløperske med filmkarriere i Amerika, fikk bygget sin båt der.

Bygningene på verftet

Båtbyggerverkstedet og mastehuset hører til de opprinnelige bygningene på verftet. Bolighuset «Odden» eller «Furuodden» som det tidligere het, er det eldste bygget på verftet og var opprinnelig en strandsitterplass. Huset er blitt brukt som bolig gjennom hele verftets historie.

Bilde av Holmen Yachtværft. I dag baserer driften av verftet seg i hovedsak på vedlikehold, serviceoppdrag og utleie av båtplass. Foto: Gunvor Haustveit, Riksantikvaren
A/S Holmen Yachtværft I dag baserer driften av verftet seg i hovedsak på vedlikehold, serviceoppdrag og utleie av båtplass. Foto: Gunvor Haustveit, Riksantikvaren

Båtskurene som inngår i fredningen har alle vært benyttet til opplag av båter. Helt nøyaktig tidspunkt for når flere av bygningene på verftet er oppførte, er uklart. Dette fordi verftet rev og bygget etter behov.

Det var først fra 1964 at mye av eksisterende bygningsmasse ble byggemeldt.

Etter andre verdenskrig ble det sviktende etterspørsel etter større seil- og motorbåter og nye materialer gjorde at produksjonen av trebåter etter hvert opphørte.

Begrunnelse for fredningen

Holmen Yachtverft er knyttet til aktiviteter langs kysten med både bebyggelse, næring og utvikling av fritidsbruk i Oslofjordområdet.

Dette er lite representert blant fredningene i Norge generelt. Derfor er verftet en type kulturminne som også inngår i satsninger i Riksantikvarens fredningsstrategi. Det er også svært sjeldent at Riksantikvaren fredet en operativ bedrift.

Omfanget av fredningen

Disse bygningene er fredet: båtbyggerverksted, båtskur 1/ verkstedhall, båtskur 3, båtskur 9, mastehuset, og bolighuset «Odden».

Utenomhus er skinnegangen med tralle fredet. Et område rundt bygningene er også fredet, se kart.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av A/S Holmen Yachtværft er å bevare et helhetlig anlegg som representerer kontinuiteten og utviklingen fra den elitepregede seilsporten fra før andre verdenskrig, og frem til den mere folkelige lystseilasen som utviklet seg etter krigen.

Anlegget er nært knyttet til denne etableringen og utvikling av lyst- og kappseilasen i Norge som ble særlig utbredt i Oslofjorden.

Les mer om omfanget av og formålet med fredningen i fredningsvedtaket.

Kart over Holmen Yachtværft

 • Fredningsår

  24.04.2018

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1918

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Verft

Pressemelding

Fredet Yachtverft