Bakke lensmannsgård

Lensmannsgården på Bakke i Flekkefjord kommune i Vest-Agder har både fungert som fengsel, postkontor, helsestasjon og valglokale.

Lensmannsetaten

Lensmannsetaten er den eldste offentlige etaten i Norge som fremdeles eksisterer. Lensmannen var involvert i de fleste betydningsfulle begivenheter i bygda. Han skulle blant annet organisere ting fire ganger i året, og kreve inn skatter på høsttinget.

Bilde av Fasaden til våningshuset på Bakke lensmannsgård. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren
Bakke Lensmannsgård Fasaden til våningshuset på Bakke lensmannsgård. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Han skulle også innkalle til sesjon og sørge for vedlikehold av veier. Lensmannen var fast medlem i fattigkommisjonen og utarbeidet fattigmanntallet. Skolen var også underlagt lensmannen. På vegne av kongen skulle lensmannen undersøke saker som var underlagt offentlig påtale.

For å kunne bli lensmann måtte en derfor være en vel ansett mann i bygda. Det var derfor ikke uvanlig at virket som lensmann gikk i arv fra far til sønn.

De færreste kunne leve av å bare være lensmann. Lensmennene fikk en andel av inndrevne bøter, men var i utgangspunktet avhengige av også å ha god økonomi.

Først fra 1974 fikk lensmennene fastlønn.

Bilde av gården fra siden. Her sees tydelig den svaie gesimsen på saltaket til våningshuset.Foto: Marit Vestvik Riksantikvaren
Bakke Lensmannsgård Fra Siden Her sees tydelig den svaie gesimsen på saltaket til våningshuset. Foto: Marit Vestvik Riksantikvaren

Kulturminnet Bakke lensmannsgård

Gården Bakke i Sira er en av de eldste gårdene i tidligere Bakke sogn. Gården har fungert som lensmannsgård fra 1830-tallet.

Våningshuset på Bakke er et toetasjes tømret midtgangshus med kjeller og loft. Tømmeret er årringsdatert til 1836 og bygningen oppført samme år eller noe senere.

Bygningen er rektangulær og uten tilbygg. Fasadene har hvitmalt panel og saltak med svai gesims. Vinduene er hovedsakelig av 1700-talls type. Gården har også hatt uthus, utedo og låve. I dag er disse bygningene revet.

Lensmann Henrik Asbjørnson Bakke var byggherre for våningshuset som var bebodd frem til 1980. Både interiør og eksteriør er lite endret siden bygningen ble oppført.

Lensmannens oppgaver var omfattende. Våningshuset ble brukt til de funksjonene embedet krevde, og ble dermed et samlingspunkt for befolkningen.

For lensmennene på Bakke gikk virket fra far til sønn gjennom flere generasjoner og gjennom et helt århundre, med lensmenn som hadde vekselvis Asbjørn og Henrik som døpenavn.

«Mestertyvene» Gjest Baardsen og Ole Høyland skal begge ha sittet i arresten på Bakke lensmannsgård. I kjelleren i våningshuset er cella fremdeles bevart, det samme er rommet i første etasje som ble brukt som tingstue.
Predikanten Hans Nielsen Hauge besøkte lensmannsgården og språkforskeren og dikteren Ivar Aasen beskriver blant annet Bakke bro i sine reiseskildringer.

Sentral beliggenhet

Lensmannsgården ligger sentralt i bygda med god utsikt til viktige ferdselsveier som blant annet Vestlandske hovedveg (anlagt i 1839-1844) som går forbi gården. Det samme gjør Sørlandsbanen og traseen til den nedlagte Flekkefjordbanen.

Postvegen mellom Feda og Bakke er opprinnelig en gammel ride- og senere sledeveg fra 1700-tallet. Frem til 1950 var postvegen brukt som kirkeveg.

Predikanten Hans Nielsen Hauge besøkte lensmannsgården og språkforskeren og dikteren Ivar Aasen beskriver blant annet Bakke bro og vandringet forbi lensmannsgården i sine reiseskildringer.

Formålet med fredningen

Hovedbygningen på Bakke lensmannsgård fredes som et kulturhistorisk og bygningsteknisk viktig eksempel på en bygning oppført for den lokale ordensmakten rundt 1800-tallet, og som har hatt flere offentlige funksjoner i lokalsamfunnet.

Omfanget av fredningen

Fredningen omfatter våningshuset på Bakke lensmannsgård, med eksteriør og deler av interiørene.
Dette omfatter planløsning, materialbruk og overflatebehandling, i tillegg til detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar. Større løst inventar i eldre kjøkken i første etasje er også fredet.

For utførlig beskrivelse av formål med og omfang av fredningen av våningshuset på Bakke lensmannsgård, henvises det til fredningsbrevet.

Kart over Bakke Lensmannsgård

Bakke Lensmannsgård Kart
 • Fredningsår

  14.08.2017

 • Region

  Vestlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800 - 1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Politistasjon