Numedalsbanen fredet

Numedalsbanen var den siste jernbanestrekningen hvor det gikk regulære damptog i Norge. Nå har Riksantikvaren fredet strekningen Rollag-Rødberg.

Bruhaug bru Numedalsbanen. Foto: Ulf Ingmar Gustafsson Riksantikvaren
Numedalsbanen Bruhaug Bru i Numedalsbanen. Foto: Ulf Ingmar Gustafsson Riksantikvaren

─ Numedalsbanen er et svært godt bevart jernbaneanlegg fra 1920-årene, og forteller en viktig historie om norsk samferdsel og kraftindustri, sier riksantikvar Jørn Holme.

─ Med fredningen vil banen fortsatt bli bevart som et viktig kulturhistorisk element i landskapet i Numedalen.

Jernbaneutbyggingen i Numedal har sammenheng med etableringen av kraftverket Nore I – det første offentlige kraftverk bygget for privatkonsumenter i Norge.

Numedalsbanen er en god representant for de såkalte sidebanene til NSB. Startpunktet for den fredete jernbanestrekningen er Rollag stasjon i sør. Endepunktet i nord er ved banens ende på Rødberg stasjon. Strekningen er på rundt 45 kilometer. Fredningen omfatter hele jernbaneanlegget med bygninger og skinner.

Tråen stasjon Numedalsbanen. Foto: Ulf Ingmar Gustafsson Riksantikvaren
Tråen stasjon Numedalsbanen. Foto: Ulf Ingmar Gustafsson Riksantikvaren

Numedalsbanen, historikk

Ønsket om en jernbane i Numedal ble til da jernbanen fra Drammen til Kongsberg ble åpnet i 1871. Innbyggerne i Numedal førte en lang kamp for å få sin egen jernbane. I forbindelse med vannkraftutbyggingen i Norefallene vedtok Stortinget den 3.8.1918 at det skulle bygges en jernbane for transport av utstyr til denne utbyggingen: Numedalsbanen. Numedalsbanen ble høytidelig åpnet 19.11.1927 og satt i vanlig drift dagen etter.

Gvammen stasjon Numedalsbanen. Foto: Ulf Ingmar Gustafsson Riksantikvaren
Gvammen stasjon, Numedalsbanen. Foto: Ulf Ingmar Gustafsson Riksantikvaren

Banen grener ut fra Kongsberg stasjon og strekker seg i sin helhet 92,9 km nordover langs Numedalslågen gjennom Numedalens vekslende landskap til endestasjonen på Rødberg, 370,9 meter over havet, hvor sporet i dag ender like ved kraftverket Nore I.

Banen har høy autentisitetsverdi både når det gjelder infrastruktur og bygninger. Både bygningsmassen og jernbaneanlegget som sådan er autentisk, enhetlig og nesten komplett. Stasjonsbygningene består dels av arkitekttegnede bygninger, dels av ombygde hvilebrakker fra anleggets tid. Skinnene på Numedalsbanen er meget gamle og derfor unike. Numedalsbanen var den siste banestrekningen hvor det gikk regulære damptog i Norge. Det siste av disse damptogene gikk mellom Kongsberg og Svene høsten 1970. Det siste persontoget på banen gikk nyttårsaften 1988.

Kart

 • Fredningsår

  12.09.2013

 • Region

  Viken

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Stasjonsbygning