Meløyvær fort fredet

Meløyvær fort i Harstad kommune er det første kystartillerifortet fra den kalde krigen som blir fredet i Norge.

120 mm kanon med paddeskjold Meløyvær fort. Foto: Olav Austlid Troms Fylkeskommune
120 Mm Kanon med Paddeskjold i Meløyvær fort. Foto: Olav Austlid Troms Fylkeskommune

Fredningen ble markert med et arrangement ved kanon A på Krøttøy torsdag denne uken. Rundt 40 gjester fikk omvisning i anlegget. Riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsvedtaket til Marit Jakobsen Leganger, direktør i Skifte Eiendom, Forsvarsbygg.

Meløyvær fort ble oppført på slutten av 1980-tallet, med sine tre 120 mm-kanoner og kommandosentral. Kanonen er bygget i et mer enn 30 meter dypt anlegg som er utstyrt slik at det skal være selvforsynt med vann og strøm i en krisesituasjon.

Meløyvær fort hadde en svært viktig strategisk betydning, og fredes som viktig samtidshistorie fra den kalde krigens siste tiår.

 • Fredningsår

  27.06.2013

 • Region

  Troms og Finnmark

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1900 tallet

 • Enkeltminne

  Teknisk/Industrielt minne: Forsvarsverk-installasjon