Trondenes fort

Trondenes fort ligger på Trondeneshalvøya om lag 4 km nord for Harstad sentrum i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke. Omfattende utbygging av Trondenes ble gjennomført fra 1942-1943 til hovedstrukturene fortet har i dag.

Hovedbatteriet kanon I-IV på Trondenes fort Kanonene fikk tilnavnet Adolf-kanoner etter én av granattypene som ble brukt. Kanonrøret var 20,3 m langt og granaten veide 1030 kg. Skuddvidde med standardgranat var ca. 43 000 m, mens man med en lettere granat på 600 kg kunne skyte opp mot 56 000 m.
Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren
Adolf-kanonene på Trondenes fort Totalt ble det laget 19 stk. av denne kanontypen, av disse er det kun de fire på Trondenes som er igjen.
Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren
Drivladning (til venstre) og hylseladning (til høyre)
Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren

Om kulturminnet – barbariets kulturminner

Batterie Trondenes ble etablert som ett av to tunge kystfort som skulle beskytte innseilingen til den viktige havnebyen Narvik. Søsterbatteriet på Engeløya (Fort Dietl) i Steigen skulle dekke innseilingen gjennom Vestfjorden, mens batteriet på Trondenes kontrollerte innseilingen fra nord.

Bakgrunn for fredinga

Ekstyske stillinger, brakker, bunkere, løpegraver, sperringer og andre spor er en dokumentasjon av okkupasjonens følger for krigsfangene som mistet sine liv på anleggene og de mange nordmenn som ble fordrevet fra sine hjem og mistet eksistensgrunnlaget på grunn av den tyske militære utbyggingen. Samtidig er de fysiske restene levninger etter forsøket på å innlemme Europa i Det tredje riket.

Sporene i landskapet er slagg fra verdenshistorien som bringer nærhet til og levendegjør denne del av Norges og Europas historie, og som kan brukes til å fortelle nye generasjoner om barbariet i krigsårene 1939–45

Russemonumentet på Trondenes er et minnesmerke over tilfangetatte sovjetiske soldater som tyskerne satte til å bygge sine forsvarsverk. På Trondenes var det mange av dem, og oppgaven var først og fremst å bygge det store forsvarsanlegget på Trondeneshalvøya - Adolfkanonbatteriet. Monumentet ble avduket 22. juni 1945, ved Trondenes kirke. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren
Trondenes fort Kommandoplass for 88 mm luftvernsbatteri. Den ble planlagt under andre verdenskrig, men ble ferdigstilt av det norske forsvaret etter krigens slutt. Den ligger i umiddelbar nærhet til tre kanonstillinger for 88 mm hvor det er bevart en kanon.
Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren
Luftvernstilling 88 mm med kanon En av tre luftvernstillinger tilknyttet kommandoplass for 88 millimeter luftvernbatteri.
Detalj av kanon på luftvernstilling 88 mm
Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren
Kanonstilling på Trondenes fort Kanonstilling med fire dekningsrom delvis utført i betong og stein, antatt luftvern
Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren
KUSY Skytestilling, norskutviklet etter andre verdenskrig.

Formålet med fredinga

Formålet med fredningen av Trondenes fort er å ivareta anlegget som et helhetlig forsvars- og okkupasjonshistorisk anlegg. Fredningen skal bidra til at Trondenes fort for ettertiden vil være en kilde til kunnskap og opplevelse av okkupasjonstidens utbygging, dets omfang og hvilke følger det fikk for lokalbefolkningen, arbeidere og krigsfanger. Formålet er videre å bevare Trondenes fort som eksempel på norsk bruk av tidligere tysk forsvarsanlegg i etterkrigstiden, frem til hovedbatteriet gikk ut av norsk krigsoppsetting i 1964.

Fredningen skal sikre en helhetlig bevaring og forvaltning av fortet, slik at den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom hovedelementene, særlig mellom hovedbatteriet og de øvrige kulturminnene og landskapet de ligger i – opprettholdes.

Omfanget av fredinga Trondenes fort

Fredningen omfatter Trondenes fort på deler av eiendommen gnr. 64 bnr. 11 i Harstad kommune og omfatter anlegget med alle spor etter den militære virksomheten innenfor området, fra perioden 1940 til 1964, i form av bygninger, ulike typer bunkre, dekningsrom, kommandoplasser, observasjonsposter, løpegraver, skytestillinger, kanonstillinger, lyskasterstillinger, sperringer, trapper, lager, veinett, skinnegang, tuneller, mv. jf. kart og listing i dokumentasjonsvedlegg av kjente objekter. Listen over spor etter militær aktivitet er ikke uttømmende.

Les mer om Trondenes fort på nettsidene til Forsvarsbygg.

Kart

 • Fredningsår

  29.10.2021

 • Region

  Troms og Finnmark

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1940-1964

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Forsvarsanlegg