Fossilveien 2 på Malmøya i Oslo fredet

Anlegget er et svært godt eksempel på fritidsbebyggelse fra slutten av 1800-tallet, mener Riksantikvaren.

Hovedhuset "Villa Gräpling " antas å være oppført 1887. Foto: Bård Langvandslien©Riksantikvaren
Fritidsboligen Fossilveien 2. Hovedhuset "Villa Gräpling " antas å være oppført 1887. Foto: Bård Langvandslien©Riksantikvaren

Riksantikvarens vurdering er at anlegget er av nasjonal verdi, både som representant for norsk ferie- og fritidsbebyggelse på 1800- og 1900-tallet og som eksempel på bygg fra Strømmen trevarefabrikk.

Det er få land som har en så sterk tradisjon knyttet til hytter og fritidseiendommer som Norge. Fossilveien 2 er et svært godt eksempel på denne typen bebyggelse og dens bruk.

Hovedhuset “Villa Gräpling» antas å være oppført 1887, sammen med annekset, badehuset, hønsehuset, lysthuset, vognskjul/vedbod og bryggerhus. Utedoen kan være noe yngre. Anlegget er i sin helhet oppført som sommerbolig og har vært brukt som det fram til 2009. Det er kun utført minimale endringer på bygningene etter oppføring.

Anlegget dokumenterer på en sjeldent god måte hvordan bedrestilte Christianiafamilier oppførte og benyttet sine sommereiendommer fra slutten av 1800-tallet av.

Sommerlivet utenfor byen var ikke bare rekreasjon, men også arbeid knyttet til naturalhushold og matauk, også for familier som må ha hatt relativt god økonomi.

Kart

 • Fredningsår

  12.12.2012

 • Region

  Oslo

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1887

 • Enkeltminne

  Bygning: Hovedbygning