Gården Øya i Dalane i Rogaland

Gården Øya har aldri vært drevet ved hjelp av moderne redskaper. Den har intakt tunstruktur med sjeldne bygninger typiske for området, som det i dag er få igjen av. Dette gjør gården til et unikt kulturminne med nasjonal verdi.

Om kulturminnet

Gården Øya består av fire bygninger; våningshus, løe, fjøs og kvernhus. Bygningene på gården er datert til 1700- og 1800-tallet. Arkeologiske dateringer fra et ildsted under gulvet i våningshuset, viser at stedet har vært bebodd fra førromersk jernalder, ca 500 år f. Kr.Øya er den eneste gjenværende gården i sitt slag i Dalane med opprinnelig tunstruktur med gamle hus som dokumenterer et tradisjonelt gårdsbruk med en tradisjonell byggeskikk i et intakt kulturlandskap.Tunet med bygningene på gården er organisert rundt en glattskurt bergflate, et trøskjeberg som det ble kalt i Dalane, og brukt til tørking av korn.
Bildet viser tunet med løa, fjøset, som er skjult av løa, og våningshuset. Trøskjeberget kan skimtes mellom bygningene. Foto er lånt av Rogaland fylkeskommune
Tunet med løa, fjøset, som er skjult av løa, og våningshuset. Trøskjeberget kan skimtes mellom bygningene. Foto: Rogaland fylkeskommune
Løa er av typen fasgardløe som tidligere var utbredt i Dalane, men som det nå kun er to igjen av. Den andre står på Barstad i Sokndal kommune.Fjøset er hovedsakelig bygget av stein, som er det vanligste byggematerialet for fjøsene i Dalane. Inngangen er midt på vestveggen, inn mot tunet.Kvernhuset ligger ca 100 meter sør for gårdstunet. Bygningen står på naturstein ved en bekk. Selve kvernen er ikke i drift, men kvernkallen uten fjøler er plassert under kverna. Inne i kvernhuset er det kvernsteiner og en kornvie.

Bilde av fasade på våningshuset sett fra utsiden av tunet. Bygningen er et såkalt Dalanehus et midtganghus som har et lite vindu over inngangen. Vinduet gir dagslys til trappen innenfor døren og til loftet. Foto er lånt av Rogaland fylkeskommune
Fasade på våningshuset sett fra utsiden av tunet. Bygningen er et såkalt Dalanehus, et midtganghus som har et lite vindu over inngangen. Vinduet gir dagslys til trappen innenfor døren og til loftet. Foto: Rogaland fylkeskommune

Omfanget av fredningen

Fredningen etter §15 i kulturminneloven omfatter: våningshus, fjøs, løe, tun, kvernhus, kanal og den gamle veien.

Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og interiør og inkluderer konstruksjon, planløsning, materialbruk og overflatebehandling. Våningshusets interiør er unntatt fredning.

Fredningen etter §19 i kulturminneloven omfatter utmark og beiteområder.

Nærbilde av veggen som er delvis kledd med grener av løvtre såkalt fasgardskledning. Dette har sin årsak i at området hadde liten tilgang på skog og at dette var en måte å spare byggematerialer på. Foto: Marit Vestvik Riksantikvaren
Nærbilde av veggen som er delvis kledd med grener av løvtre såkalt fasgardskledning. Dette har sin årsak i at området hadde liten tilgang på skog og at dette var en måte å spare byggematerialer på. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Omfanget av fredningen

Formålet med fredningen er å bevare gården Øya fra 1700- og 1800-tallet som et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig eksempel på en type gård som har blitt drevet i Dalane.
Gården har bevarte bygninger som er karakteristiske for denne typen gårder med «fasgardsløe» med kledning av bjørkeris, våningshus av typen midtgangshus som brukt i Dalane, og steinfjøs.
Formålet med fredningen av området rundt bygningene, tunet og den gamle veien og kvernanlegget er å sikre virkningen av kulturminnene i det omkringliggende miljøet ved å opprettholde gårdsanleggets originale karakter slik det fremstår i dag med gårdsbygninger, innmark og utmark.

Kart Gården Øya

 • Fredningsår

  02.10.2018

 • Region

  Vestlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1700 og 1800- tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Fjøs-stall