Hylen kraftverk

Hylen kraftverk i Suldal kommune ble bygget i en av Norges siste store vannkraftutbygginger på begynnelsen av 1980-tallet.

Portalbygg Hylen kraftstasjon
Hylen kraftstasjon Portalbygg. Foto: Statkraft

Om kulturminnet

Et av de største vannkraftanleggene i Norge, Ulla-Førre-utbyggingen, omfatter de fem kraftverkene Hylen, Kvilldal, Saurdal, Stølsdal og Hjorteland.

Ulla-Førre var Nord-Europas største utbygging på 1970- og 80-tallet og omfattet flere vassdrag i Rogaland og Agder-fylkene.

Hylen kraftverk er bygget i fjell slik at det bare er portalbygningen som ligger i dagen. Kraftverket ble satt i drift i 1981, og utnytter et fall på 68 meter fra Suldalsvatnet til havnivå i Hylsfjorden.

Hylen kraftstasjon
Hylen kraftstasjon Anlegget er tegnet av arkitekt Egil Sorteberg og er et godt eksempel på 1980-tallsmodernisme. Foto: Statkraft

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Hylen kraftverk er å sikre portalbygningen, som del av et representativt kraftverk av høy arkitektonisk kvalitet fra tidlig 1980-tall.

Portalbygningen er oppført i koksgrå plasstøpt betong med et fremstikkende, avrundet trappehus som skille mellom innkjøringsporten og kontorfløyen. Portalbygningen på Hylen har en utforming som, til en viss grad, kan sammenlignes med en ubåt. En slik utforming av bygninger har paralleller tilbake til norsk kraftverksarkitektur, med fartøylignende trekk, som inspirerte mange funksjonalistiske arkitekter tidlig på 1900-tallet. Arkitekt er Egil Sorteberg.

Hylen kraftverk
Hylen kraftverk Foto: Statkraft
Hylen kraftverk
Hylen kraftverk Foto: Statkraft

Omfanget av fredningen

Fredningen omfatter portalbygningen.

Hylen kraftverk eies av flere kraftselskaper, med Statkraft som hovedaksjonær.

Kart

 • Fredningsår

  31.08.2020

 • Region

  Rogaland

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1980

 • Enkeltminne

  Bygning: Kraftstasjon

Statkraft sine sider om

Hylen kraftverk