Museumsbygningen i Bodø fredet

Riksantikvaren freder museumsbygningen i Prinsens gate 116 i Bodø. Den over hundre år gamle museumsbygningen overlevde bombingen under andre verdenskrig, og er den eldste bygningen i Bodø sentrum.

Nordlandsmuseet Prinsensgt. 116. Foto: Manxruler Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
Nordlandsmuseet i Prinsensgt. 116. i Bodø. Foto: Manxruler Wikimedia Commons

─ Museumsbygningen er et historisk viktig element i Bodø, og representerer en del av nordnorsk bygningshistorie som i stor grad ble utslettet under andre verdenskrig, sier riksantikvar Jørn Holme.

Museumsbygningen sto ferdig i 1904, og fungerte fra starten av også som et slags kulturhus med flere ulike aktiviteter. Museet er fortsatt i drift, og er det nest eldste i Nord-Norge.

Fredningen omfatter museumsbygningens eksteriør og interiøret i hovedinngang/vestibyle samt rom med tørrakvarium i kjelleren.

Historikk

• Nåværende Salten museum ble stiftet i 1888 under navnet Bodø Fiskerimuseum. Salten museum var et av de tre første museene i Nordland som ble etablert ved århundreskiftet. Museet var et samtidsmuseum med presentasjon av moderne fiskeredskaper og fiskeprodukter. Hovedintensjonen bak opprettelsen av museet var at det skulle inspirere fiskerinæringen til å modernisere og effektivisere sin virksomhet.

• I 1890 begynte man å planlegge en egen museumsbygning i Bodø. Museumsbygningen ble tegnet av ingeniør Ole Aarnseth, og tatt i bruk i 1904.

• I 1947 fikk Nordlandsmuseet overdratt bygningen, og drev museet videre som kulturhistorisk museum.

• Under bombingen av Bodø 27. mai 1940 ble museet truffet av to bomber og fikk skader i tak og vegger. Det meste av inventar gikk tapt ved bombingen. Bygningen ble fratatt sin museumsfunksjon og ble blant annet benyttet som hovedkontor for Nasjonal Samling i Bodø.

Kart

 • Fredningsår

  15.06.2011

 • Region

  Nordland

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Museum-galleri