Vemork gamle kraftstasjon

Vemork kraftstasjon på Rjukan var åsted for en av de mest spektakulære aksjonene under 2.verdenskrig. Som industriminne er kraftstasjonen en viktig del av etableringen av lokalsamfunnet knyttet til industrien og utviklingen av Norge til et moderne samfunn. Kraftstasjonen var verdens største da den sto ferdig i 1911.

Vemork kraftstasjon. Foto: Michael Spiller (CC BY-SA) via Wikimedia Commons.
Vemork Kraftstasjon Foto: Michael Spiller (CC BY-SA) via Wikimedia Commons.

Industriminne

Stasjonsbygningen med sin monumentale arkitektur ruver i landskapet på et 125 meter høyt platå i fjellsiden. Vemork gamle kraftverk var i drift fram til 1971 da nye Vemork kraftstasjon i fjellhallen bak stasjonen sto ferdig.

Det var et uttalt ønske fra Sam Eyde, en av grunnleggerne av Norsk Hydro, om å få bygget «den kraftigste elektriske utladning på jorden» på Rjukan.

Kraftverket utnytter 299,5 meter av elven Månas totale fall forbi Rjukanfossen. Resten utnyttes av Såheim kraftverk lengre nede i dalføret.

Skarfosdam. Foto: Eystein M. Andresen, Riksantikvaren
Skarfosdam. Foto: Eystein M. Andresen, Riksantikvaren

Anlegget består blant annet av et system av tunneler, tverrslag og overløp mellom vanninntaket ved Skarfoss og fordelingsbasseng, og videre i rørgater ned til selve kraftstasjonen med sitt maskineri. Kraftverket var første ledd i Hydros produksjonslinje for kunstgjødsel, og krevde store kraftmengder, og vannressursene i området var en forutsetning for at denne produksjonen kunne finne sted.

Hydrogenfabrikken på sent 60-tall. Foto: Ronald Håkonsen
Hydrogenfabrikken på sent 60-tall. Foto: Ronald Håkonsen

Krigsminne

Sprengningen av tungtvannsanlegget på Rjukan natten mellom 27. og 28. februar 1943, er en av de mest kjente sabotasjeaksjonene under andre verdenskrig, og av mange regnet som den viktigste og mest vellykkede. Tungtvannsfabrikken, som var bygget foran den gamle kraftstasjonen, ble revet 7.juli 1977.

Området og landskapet rundt

Området rundt kraftstasjonen er viktig for hvordan den oppleves. For å sikre denne opplevelsen for fremtiden, er området og landskapet rundt kraftstasjonen en del av fredningen.

Hvorfor fredning

Gamle Vemork kraftstasjon med alle sine teknisk- industrielle deler fremstår som det mest autentiske og helhetlig best bevarte eksempelet på den elektrisk baserte industriens gjennombrudd i Norge. Det er et pioneranlegg for utnyttelsen av vannressursene for produksjon av elektrisitet til industribruk fra begynnelsen av 1900-tallet. Kraftanleggene på Rjukan og Notodden representerte norsk industri i verdensklasse, og Vemork gamle kraftstasjon er en del av dette.

Verdensarv

Nominasjon og senere anbefaling av industrianleggene på Rjukan og Notodden for innskriving på UNESCO’s verdensarvliste, er en anerkjennelse av etableringen og utviklingen av industri knyttet til utnyttelsen av vannkraften, som også er unik i verdenssammenheng.

Kart

Kart over Vemork Gamle Kraftstasjon
 • Fredningsår

  29.05.2015

 • Region

  Vestfold og Telemark

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Kraftstasjon