Trandumskogen

Trandumskogen har en sentral plass i beretningen om andre verdenskrig i Norge. Området har sterk nasjonal og internasjonal symbolverdi, og er et viktig minnested over de mange som mistet livet her.

Tanksskytebanen ved Trandumskogen
Tankskytebanen ved Trandumskogen har store dimensjonar. Her står det fleire store vegger i armert betong. Banen er ca. 300 meter lang og ender i ein voll i fjell. Veggane skulle fungere som ein stor lyddempar for øvingsskyting, og i tillegg stoppe bomskot. Hensikta var å skyte gjennom alle åpningane for å treffe vollen i enden. Skytebanen bidrog også til å kamuflere skytestøy frå avrettingar. Trandumskogen er plassen der flest nordmenn vart avretta under andre verdskrig og har i mange år vore ein sentral plass for å minnast dei falne under andre verdskrig. Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om kulturminnet

Trandumskogen i Ullensaker kommune er i dag et minnested. Totalt ble 194 personer henrettet i området av den tyske okkupasjonsmakten.

173 norske statsborgere, 15 russere og 6 briter mistet livet her. De døde ble lagt i massegraver på stedet de ble skutt, men ble etter krigens slutt identifisert og flyttet til sine hjemsteder.

De fleste av de drepte nordmennene var motstandsfolk, mens russerne var fanger i tyske fangeleirer som hadde forsøkt å flykte. Fem av britene hadde blitt arrestert for å planlegge å sprenge tungtvannsanlegget på Vemork, og den sjette briten var delaktig i et sabotasjeforsøk på slagskipet Tirpitz.

Tanksskytebanen ble anlagt av okkupasjonsmakten under krigen og er den eneste kjente bevarte skytebane av sitt slag. Den inngår som en naturlig del av kulturmiljøet på Trandumskogen og har en viktig sammenheng med henrettelsene.

Seremoniplassen består av et monument som ble avduket i 1954 av kronprins Olav for å hedre de falne på Trandumskogen, og en minneplakett som ble reist i 1970 med navnene på de henrettede. Seremoniplassen inngår som en viktig del av opplevelsen av Trandumskogen som krigsminne.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å sikre kulturmiljøet på Trandumskogen som et nasjonalt viktig krigsminne.

Formålet med fredning av seremoniplassen ved Trandumskogen er å bevare området som benyttes i offisielle og uoffisielle minnemarkeringer for de falne i Trandumskogen.

Det stilles ikke krav til vedlikehold eller istandsetting av tanksskytebanen. Forvaltningen av tanksskytebanen kan skje i tråd med prinsippene om militærhistorisk landskap.

Omfanget av fredningen

Fredningen omfatter et avgrenset areal i Trandumskogen, tanksskytebanen og seremoniplassen.

Trandumskogen er ein del av forteljinga om andre verdskrig i Noreg. Området har sterk nasjonal og internasjonal symbolverdi. Det er ein viktig minnestad over dei mange som mista livet her Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Minnetavle Trandumskogen med navn på de falne
Minnetavle. En minnetavle ble reist i 1970 med navnene på de henrettede. Den er utformet av arkitekt Arnstein Friling. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Minnesmerket i Trandumskogen vart avduka i 1954 av kronprins Olav og er utført av Per Palle Storm. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren