Riksantikvaren fredet 12 tollstasjoner

Langs hele Norges grense har det gjennom flere århundrer blitt krevet inn toll og avgifter. Mange gamle tollstasjoner er fremdeles godt bevart og i dag ble 12 av disse fredet.

Brekkestø tollstasjon i Lillesand kommune i Aust-Agder. Foto: Jens Christian Eldal / Toll-og avgiftsetaten
Brekkestø tollstasjon i Lillesand kommune i Aust-Agder. Foto: Jens Christian Eldal / Toll-og avgiftsetaten

De fleste av de gamle tollstasjonene ble nedlagt på midten av 1900-tallet. Bygningene som står tilbake er viktige kulturminner som forteller om hvordan tollerne levde og arbeidet.

– Tollinntektene var gjennom hundrevis av år den viktigste statsinntekten i Norge. Disse inntektene var svært viktige for at Norge skulle makte å stå på egne bein, på vei mot en selvstendig nasjon. Det er derfor spesielt flott å markere disse fredningene i 200-årsjubileet for Grunnloven, sier riksantikvar Jørn Holme.

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse statssekretær i Finansdepartementet Ole Berget og riksantikvar Jørn Holme var med på fredningsmarkeringen. Foto: Karen Thommesen / Riksantikvaren
fredningsmarkering-tollstasjoner Fredningene ble markert på gamle Larkollen tollstasjon, med statssekretær i Finansdepartementet Ole Berget, riksantikvar Jørn Holme og toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse til stede. Fredningene markerer også slutten på arbeidet med en landsverneplan for Toll- og avgiftsetatens eiendommer. Foto: Karen Thommesen / Riksantikvaren

Fredningene ble markert på gamle Larkollen tollstasjon, med statssekretær i Finansdepartementet Ole Berget, riksantikvar Jørn Holme og toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse til stede. Fredningene markerer også slutten på arbeidet med en landsverneplan for Toll- og avgiftsetatens eiendommer.

Fredningene og avslutningen av arbeidet med landsverneplan for Toll- og avgiftsetatens eiendommer ble markert på Larkollen tollstasjon i Rygge i Østfold. Foto: Jens Christian Eldal / Toll-og avgiftsetaten
Larkollen Tollstasjon. Fredningene og avslutningen av arbeidet med landsverneplan for Toll- og avgiftsetatens eiendommer ble markert på Larkollen tollstasjon i Rygge i Østfold. Foto: Jens Christian Eldal / Toll-og avgiftsetaten

– Tollvesenet bruker fortsatt disse tidligere tollstedene aktivt, og vi er opptatt av å holde dem i god stand. Dette skjer for en god del ved hjelp av dugnadsinnsats fra etatens ansatte, som har mulighet til å leie stedene som feriehjem. Mange av de tidligere tollstedene har en god strategisk beliggenhet ved skipsleden, og brukes også i forbindelse med Tollvesenets kontrollvirksomhet til sjøs, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Landsverneplaner

Gjennom prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner. En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner blant annet grunnlaget for eventuelle fredninger. Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv, i samråd med Riksantikvaren.

Finansdepartementet startet i 2006 opp arbeidet med en landsverneplan for eiendommer i Toll- og avgiftsetatens eie.

Landsverneplanen ble utarbeidet i samråd med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og Riksantikvaren i perioden 2006-2014.

Ved Vauldalen tollstasjon i Røros kommune i Sør-Trøndelag ble det krevd inn toll fra de som kom over grensen fra Sverige. Foto: Jens Christian Eldal / Toll-og avgiftsetaten
Ved Vauldalen tollstasjon i Røros kommune i Sør-Trøndelag ble det krevd inn toll fra de som kom over grensen fra Sverige. Foto: Jens Christian Eldal / Toll-og avgiftsetaten

Eiendommer fra Sør- og Midt-Norge

Anleggene som ble fredet i dag er meget godt bevart og at de gjenspeiler bredden i ulike tollstasjoner fra 1700-tallet fram til midten av 1900-tallet. Langs øst- og sørlandskysten ble det fredet ulike bygninger for alt fra tolloverbetjenter til rorskarer. De fredete eiendommene langs kysten finner vi i Hvaler og Rygge i Østfold, på Nøtterøy og i Tjøme i Vestfold, i Tvedestrand, Grimstad og Lillesand i Aust-Agder og i Kristiansand og Søgne i Vest-Agder. I tillegg ble det fredet to anlegg mot grensen til Sverige, et i Vauldalen ved Røros i Sør-Trøndelag og en stasjon på Otteid ved innsjøen Store Lee i Østfold.

Kart

 • Fredningsår

  15.09.2014

 • Region

  Agder

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1700- 1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Tollbod