Oddane fort

Oddane fort ligger på et nes syd for Mølen og vest for Nevlunghavn i Larvik kommune. Fortet som ble etablert i 1941, er i dag det eneste komplette, bevarte kystfort med installasjoner fra etableringen til forsvarets aktivitet opphørte der i 2005.

Oddane fort. Foto: May Britt HåbjørgRiksantikvaren
Oddane Fort Foto: May Britt Håbjørg, Riksantikvaren

Militærhistorisk viktig

Oddane fort ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten som Nevlunghavn kystfort, for å dekke innløpene til byene Larvik, Porsgrunn og Skien. Fjorden inn mot disse grenlandsbyene var porten inn mot viktige industrier og virksomheter som krigsmakten ønsket å kontrollere i Telemark.  Det var samtidig en del av Hitler-Tysklands invasjonsforsvar – Atlanterhavsvollen.

Under den kalde krigen ble fortet videreutviklet av det norske forsvaret.  I etterkrigstiden fungerte anlegget som flankefort for Oslofjorden. Det var et mobiliseringsfort uten fast bemanning, men med regelmessige øvelser.

Fortet ligger i småkupert terreng, og hele terrenget er tatt i bruk til nødvendige installasjoner som forlegningsbygg, bunkere, mitraljøsestillinger, våpenlager, kanonstillinger, aggregathus, sykebrakke med mer. Noen er synlige over bakken – mange er skjult i berg og knauser. Fortet har som et av få fort i Oslofjorden, også bevart den opprinnelige brakkebebyggelsen.

Oddane fort. Foto: Anne Midtrød, Riksantikvaren
Oddane Fort. Foto: Anne Midtrød, Riksantikvaren

Oddane gård

Familien Oddane har som grunneier hele tiden hatt nær tilknytning til fortet, gjennom den daglige driften på gården, både i krigsårene og i etterkrigstiden. Fortet forteller derfor også om forholdet mellom det militære anlegget, gårdsdriften og grunneier.
Både grunneier og Forsvaret er interessert i at anlegget tas vare på for ettertiden, og at historien knyttet til både gården Oddane og Oddane fort formidles.

Til bruk for Heimevernet i fredstid

Fra 1949 overtok Heimevernet og brukte fortet til årlige øvelser. Fram til 2005 ble anlegget jevnlig oppgradert og modernisert.

Landsverneplan for forsvaret

I 2000 utarbeidet forsvaret en egen forvaltningsplan for sine eiendommer. Der valgte de ut verdifulle og karakteristiske anlegg fra ulike deler av lander, og fra ulike epoker. Oddane fort ble anbefalt fredet, men fordi anlegget ligger på leid grunn, inngikk det ikke i en tidligere fredning (forskriftsfredningen av 6.mai 2004).

Forvaltningsplan

Nasjonale festningsverk, en enhet i Forsvarsbygg som siden 2005 forvalter og utvikler festningsanlegg og mindre grensebefestninger i Norge på vegne av
Forsvarsdepartementet, har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan for området. Denne omhandler anleggets historiske utvikling og beskriver de enkelte delene av det, med anbefalinger for vedlikeholdet.

Fredes som et av krigens kulturminner

Oddane fort ble fredet 12. mai 2015, på årsdagen for 70-års markeringen av at den tyske okkupasjonsmakten overlot kommandoen på til norske styrker.

Kart

Kart over Oddane fort.
 • Fredningsår

  12.05.2015

 • Region

  Vestfold og Telemark

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Fort, del av festning