Fredning av Holøyen skole i Tolga

Holøyen skole ligger i Tolga kommune i Hedmark. Skolen er godt bevart og har en del av utstyret og inventaret intakt. Skolestua viser derfor tidlig skolehistorie i Norge på en god måte. Riksantikvaren vurderer derfor skolestua som et viktig kulturminne.

Holøyen skole Tolga. Foto: Bård Langvandslien Riksantikvaren
Holøyen Skole Tolga Foto: Bård Langvandslien Riksantikvaren

– Vi har svært få representanter fra vår tidlige skolehistorie. Nesten alle er revet eller betydelig endret. Holøyen grendeskole forteller historien de første skolene i distrikts-Norge. Kunnskap var inntil etableringen av grendeskolene forbeholdt byene og de bemidlede, sier riksantikvar Jørn Holme.

Holøyen skole ble oppført i 1865 etter at fastskoleloven av 1860 bestemte at alle kretser med mer enn 30 barn skulle ha fast skolehus. Skolestua ble bygget med klare likhetstrekk med forslag og modeller til skoler som ble lagt frem i loven. Samtidig har skolen særtrekk som er typiske for regionen og viser hvordan lokal byggeskikk og statlige føringer ble forent i disse tidlige skolebyggene. Holøyen skole var i drift frem til 1955 og siden slutten av 60-tallet blitt brukt som vevstue.

Ofte er det informasjon i rammeverket som ikke er direkte knyttet til hovedinnholdet på siden, og som ligger etter hovedinnholdet i koden. Et vanlig eksempel er sidefoten, også kalt kolofonen, som gjerne inneholder overordnet kontaktinformasjon. I så fall er det gunstig å innlede denne informasjonen med <h1> for å bryte tydelig med hovedinnholdet. Det kan også være aktuelt å ha mellomtitler i denne informasjonen, og nivåene må selvfølgelig være i riktig rekkefølge.

 • Fredningsår

  16.03.2012

 • Region

  Innlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1865

 • Enkeltminne

  Bygning: Skole