Kirsten Sands hus i Mellomveien 130

Mellomveien 130 i Tromsø er et godt bevart 1950-talls hus der pionerarkitekten Kirsten Sands ideer for planløsning og detaljering tilpasset husmorens daglige arbeid, fikk utløp.

Beskrivelse av kulturminnet

Mellomveien 130 var arkitekt Kirsten Sands hjem, bygget i 1952. Huset har en utforming der hensynet til hvordan folk levde i familier uten hushjelp, slik tilfelle var for de fleste av datidens familier, ble ivaretatt.

«Eksperimenthus» med høy teknisk standard

Huset er tegnet og bygget som et «eksperimenthus» for boliger uten kjeller og med åpen planløsning og flere spesialtilpassede løsninger. Slik kunne husmoren være en del av familien også når hun utførte arbeid på kjøkken/ grovkjøkken eller i vaskerommet. Disse rommene ble plassert vegg i vegg med kjøkkenet i stedet for i kjelleren.

Boligen hadde høy teknisk standard for sin tid med elektrisk komfyr og varmtvannsbereder, samt elektrisk vaskemaskin og tørkeskap. Dette skulle bedre kvinnens arbeidsforhold i hjemmet samtidig som det skulle være boliger for folk med normal inntekt.

Bilde av arkitektens hus. Pioneren Kirsten Sand utformet sitt hus med en bestemt hensikt og en bevisst tanke. Foto: Troms fylkeskommune
Kirsten Sands Hus Fasadebilde Arkitektens hus. Pioneren Kirsten Sand utformet sitt hus med en bestemt hensikt og en bevisst tanke. Foto: Troms fylkeskommune

Et bilde på 1950-tallets arbeidsplass for hjemmearbeidende kvinner

Huset er en god formidler av 1950-tallets kulturhistorie med utearbeidende far og hjemmearbeidene husmor. Ved at boligen viser hva slags materialer som var vanlig på 1950-tallet, har den stor kunnskaps-/og opplevelsesverdi.

Huset er svært autentisk fordi de opprinnelige materialene og fargebruken er bevart.

Bilde av huset sett fra Mellomveien. Foto: Troms fylkeskommune
Kirsten Sand Hus Huset sett fra Mellomveien. Foto: Troms fylkeskommune

Det samme er den opprinnelige planløsningen og detaljene i interiøret.De arkitektoniske verdiene ved bygningen ligger særlig i materialbruken, i planløsningen og i detaljene i innredningen som kjøkken og grovkjøkkeninnredningen fordi disse er det vesentligste med formålet for fredningen.

Arkitekten Kirsten Sand

Kirsten Sand (1895-1996) var den første kvinnen i Norge med full arkitekturutdannelse. Hun ble uteksaminert fra NTH i 1919 og hadde flere arkitektoppdrag i Oslo før hun flyttet nordover i 1945.

I 20 år, som Husbankens distriktsarkitekt i Nord-Troms, var hun engasjert i å gjenoppbygge Nord-Norge etter ødeleggelsene fra 2. verdenskrig. Fra 1952 var hun bosatt i Tromsø.

Gjennom hele sin karriere som sivilarkitekt, var Kirsten Sand opptatt av at alle skulle ha gode boforhold, også kvinner og ubemidlede.

Kirsten Sand var også engasjert i musikk og musikkundervisning. I hennes hjem fikk mange barn i Tromsø slik undervisning. Dette bidro til at hun også ble velkjent innenfor musikkmiljøet i byen.

Omfanget av fredningen

Fredningen etter § 15 i kulturminneloven omfatter boligen i Mellomveien 130, også kjent som Kirsten Sands hus, med både eksteriør og interiør. Eiendommen med hage er fredet etter §19.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Mellomvegen 130, som et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig og sjeldent eksempel på etterkrigstidens boligarkitektur, gjenreisingshuset, utformet av arkitekt Kirsten Sand.

Formålet er videre å ivareta personal- og kulturhistorien tilknyttet huset, som er tegnet av Norges første kvinnelige arkitekt, utdannet ved NTH. Kirsten Sand var også en viktig arkitekt i gjenreisingen av Nord-Norge etter 2. verdenskrig.

Fredningsforslaget ble utarbeidet i samarbeid med Troms fylkeskommune.

Les mer om omfanget av og formålet med fredningen i fredningsbrevet

Kart over Kirsten Sands hus

Kart Kirsten Sands Hus
 • Fredningsår

  05.01.2018

 • Region

  Nord-Norge

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1950 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Bolig