Admini - Norsk Hydros representasjonsboliger på Notodden

Admini fredes fordi anlegget er et av Norsk Hydros aller fremste, mest forseggjorte og påkostede tidlige representasjonsanlegg. Anleggene, bygget i perioden fra slutten av 1800-tallet og til mellomkrigstiden fikk stor betydning for nasjonsbyggingen i Norge.

Hovedinngangen mot nord. Foto: Eystein M.Andersen/ Telemark fylkeskommune
Admini hovedinngangen mot nord. Foto: Eystein M.Andersen/ Telemark fylkeskommune

Norsk Hydros historie er knyttet til oppstarten av den store, revolusjonerende utbyggingen av industrien på Notodden og Rjukan tidlig på 1900-tallet, der utnyttelse av vannkraft og produksjon av nitrogengjødsel dannet grunnlaget for et industrieventyr som fikk gjenklang langt utover landets grenser.

Sentral for utbyggingen av vannkraften var Sam Eyde (1866-1940), ingeniør og gründer. Og Norsk Hydros første generaldirektør fra 1905-1917.

Bygg for representasjon

Administrasjonsbygningene (Adminiene) på de ulike produksjonsstedene, ble bygget først og fremst for å bidra til Hydros nasjonale og internasjonale utvikling. Det eldste av dem, Admini på Notodden, består av hovedbygningen, villaen, uthuset og tennisbaner.

Admini Notodden. Foto: Eystein Andersen Telemark fylkeskommune
Admini Notodden. Foto: Eystein Andersen, Telemark fylkeskommune

Boligene er tegnet av arkitekt Henning Kloumann (1860-1941), og bygget i 1906 under ledelse av byggmester A.B. Aarsten. Møbel- og interiørkunstneren John Borgersen (1863-1930) tegnet og laget deler av interiørene og inventaret.

Hovedbygningen

Hovedbygningen var bolig og kontor for Sam Eyde når han var på Notodden. Her ble også den årlige generalforsamlingen på Hydros stiftelsesdag 2.desember avholdt fram til 1960, da den ble flyttet til Oslo og Norsk Hydros nye hovedkvarter i Bygdøy allé.

Bygningen er i to etasjer med kjeller og loft. Den har et herskapelig preg som har kan sammenliknes både med embedsmannsarkitekturen i Norge og italiensk villaarkitektur. Den i øyenfallende fasaden mot sør er dominert av fire søyler under en tempelgavlformet fremskutt midtparti. Det samme uttrykket har inngangspartiet mot nord, i mindre målestokk. Bygget hadde fra starten både elektrisk strøm og telefon.

Villaen og uthuset. Foto: Eystein M. Andersen/ Riksantikvaren
Villaen og Uthuset Foto: Eystein M. Andersen, Riksantikvaren

Villaen og uthuset

Villaen i kort gangavstand til hovedhuset, ble benyttet som gjestebolig for høytstående gjester og viktige samarbeidspartnere. Senere ble villaen brukt, i tillegg til hovedbygningen, til overnatting, og til mindre arrangement i representasjonsøyemed. Villaen er bygget slik at den stilmessig passer til hovedbygningen.

Uthuset på nordsiden av villaen ble også oppført i 1906. Dette er bygd i reisverk med liggende kledning i første etasje med en lett utkragende andre etasje med stående panel. Utkragingen er en senere endring.

Tennisbaner

Opprinnelig ble det anlagt to tennisbaner i 1906, der en av dem senere ble delt i to, slik at det i dag er tre grusbaner tilgjengelig. Anlegget ble brukt av både beboere i villaen og direktørboligen i tillegg til Adminis gjester. Notodden Tennisklubb disponerer i dag banene.

For viktige møter og sosialt samvær

Admini var en storslått ramme for viktige møter, krevende forhandlinger, kjøp og salg, ekspansjon og noen ganger innskrenkninger.
Sam Eyde var nøye med å bruke de mulighetene dette staslige anlegget kunne gi for å skape samhold og gi inspirasjon til alle tilreisende. Medarbeidere, utenlandske gjester og investorer som viet både tid og kapital til det nye selskapet som Norsk Hydro på denne tiden var.
Gjester ble blant annet fraktet med hest og kjerre og i putrende nymotens automobiler til Notodden – for å bli overbevist om at Norsk Hydro var et selskap det var verd å satse på.

Kart

Kart over admini
 • Fredningsår

  10.04.2015

 • Region

  Vestfold og Telemark

 • Eierskap

  Bedrift

 • Datering

  1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Hovedbygning

Les mer om fredningen