M/S «Rogaland» fredet

M/S «Rogaland» fra 1929 er det eneste av våre bevarte passasjerskip fra de nasjonale hovedrutene som er bygget før andre verdenskrig. Passasjerdamperen gikk i den viktige kystruten mellom Oslo og Bergen.

M/S "Rogaland ". Foto: Arve Sundal, Riksantikvaren
Passasjerdamperen Ms Rogaland Foto: Arve Sundal, Riksantikvaren

«Rogaland» ble bygget som passasjerdamper for Det Stavangerske Dampskibsselskab og gikk frem til 1964 i den viktige Kystruten mellom Oslo og Bergen. Dampskipforbindelsen mellom Øst- og Vestlandet ble etablert allerede i 1827, som del av den nødvendige infrastrukturen i det nye, selvstendige Norge.

Kystruten Oslo-Bergen og Hurtigruten Bergen-Kirkenes var de nasjonale hovedrutene som bandt landet sammen. «Rogaland» var særlig bygget for å forsyne hovedstaden med jordbruksprodukter fra Jæren og hadde store kjølerom for frakt av ferskvarer og vanntanker på dekk for levende fisk. Kystruten ble utkonkurrert av jernbanen og nedlagt i 1969. Etter å ha vært benyttet som sandblåsingsfartøy ble «Rogaland» veteranskip i Stavanger i 1989.

─ Fredningen er ikke minst en hyllest til alle de frivillige som har lagt ned en uvurderlig innsats i restaurering og bevaring av dette verdifulle historiske fartøyet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fredning av fartøy

Riksantikvaren kartlegger de sentrale skipstypene for å kunne frede utvalgte fartøy. I perioden 2011-2013 har vi kartlagt passasjerskip. Kategorien omfatter alt fra små havneferjer via mindre båter i melkeruter til havgående skip. Fra før har Riksantikvaren fredet tre passasjerskip: Innlandsskipet D/S «Skibladner» (1856) ble fredet i 2006, hurtigruteskipet M/S «Nordstjernen» (1956) ble fredet i 2012 og sjøbussen M/S «Vestgar» ble fredet i 2014. Fredningen skal ikke være til hinder for videre drift av fartøyene.

 • Fredningsår

  20.01.2014

 • Region

  Rogaland

 • Eierskap

  Bedrift

 • Datering

  1929

 • Enkeltminne

  Fartøy: Kystrutebåt