Kornhaug i Follebu fredet

Riksantikvaren har i dag fredet en av Norges største og best bevarte boliger i dragestil. Bygningen befinner seg i Gausdal kommune i Oppland. Nærmere bestemt i bygda Follebu, hvor vi også finner Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, Aulestad.

Kornhaug sett fra sørøst. Foto: Ingeborg Magerøy Riksantikvaren.
Dragestilhuset Kornhaug I Follebu sett fra sørøst. Foto: Ingeborg Magerøy Riksantikvaren.

Kornhaug stod ferdig i 1892, som en av de første privatboligene i en fullt utviklet dragestil. Bygningen ble oppført i en tid da det var viktig for Norge å vise nasjonal identitet, og det ble lagt vekt på å synliggjøre det ekte norske og minnet om gammel norsk storhetstid. Dragestilen er inspirert av eldre norsk byggekunst og kan beskrives som en hybrid av tradisjonell folkelig byggeskikk, sveitserstil og stavkirkeelementer.

Nasjonsbygging

Kornhaugs byggherre Frits Hansen var folkehøgskolelærer og nasjonalpolitisk engasjert. Hans kone, Ingeborg Marie, f. Heftye, kom også fra et miljø der den norske identiteten ble fremelsket, og penger arvet etter hennes far, Thomas Heftye, ble investert på Kornhaug. Deres hjem kan også sees i sammenheng med to andre viktige anlegg i Follebu – Aulestad og Vonheim. Aulestad var hjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson. Vonheim var teologen Christopher Bruuns folkehøgskole, og Frits Hansen var en av dens innflytelsesrike lærere.

– Follebu var på denne tiden et viktig kulturelt sentrum, og Kornhaug var et yndet møtested for åndseliten i bygda, med Bjørnson i spissen. I dag er Aulestad, Vonheim og Kornhaug monumenter over et spennende kapittel i norsk åndsliv, sier riksantikvar Jørn Holme.

Rundt år 1900 ble Kornhaug gjort om til et tuberkulosesanatorium. Kornhaug var ett av fire «lukkede» privatsanatorier som fantes i Norge rundt år 1900, og driften var behandlingsmessig fullt på høyde med de nyeste metodene i utlandet.

Kjent arkitekt

Hovedbygningen på Kornhaug er angivelig tegnet av arkitekten Holm Hansen Munthe (1848-1898). Munthe regnes som den arkitekten som fremfor noen utviklet dragestilen og tegnet de mest epokegjørende bygningene innenfor retningen. Munthe fikk også oppdrag for den tyske keiser Wilhelm II, og tegnet både hans jaktslott i Rominten (nå Polen), og matrosstasjonen Kongsnæs i Potsdam. Både jaktslottet og hovedbygningene på Kongsnæs ble ødelagt under 2. verdenskrig.

Fredningens omfang

Fredningen omfatter bygningens eksteriør samt interiøret i trappehall og peisestue. Et større område rundt bygningen er også fredet. I denne områdefredningen inngår også stabbur, uthusbygning og gjestebygning.

Kart

 • Fredningsår

  11.06.2014

 • Region

  Innlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1892

 • Enkeltminne

  Bygning: Bolig

Fredningsdokument