Cissi Klein minnesmerke

Cissy Klein-minnesmerke er eit minnesmerke over alle våre jødiske barn og tenåringar som blei drepne i Holocaust, som skal for all framtid minne oss på alle dei unge menneska som ikkje fekk leve vidare og setje eigne spor i samfunnet.

Fredar minnesmerke over jødiske born og unge. Cissi Klein-statuen i Trondheim.
Minnesmerke over jødiske born og unge som blei myrda i Holocaust. Statuen av Cissi Klein blir freda den 25. november 2022. Det er eit minnesmerke over alle våre jødiske barn og tenåringar som blei drepne i Holocaust. Skulptur, 1997 © Tore Bjørn Skjølsvik / Tone Ek / BONO.
Foto: Monica Anette Rusten, Trøndelag fylkeskommune
Statue av Cissi Klein, utført i bronse. Det er en benk der det sitter en ung pike med en veske i fanget med navnet hennes og Davidstjerna på. Føttene hennes rekker ikke helt ned til bakken, det er en del av symbolikken i verket.
Statue av Cissi Klein Minnesmerke over jødiske born og unge i Noreg, som mista livet under andre verdskrigen. Kunstverket er plassert på Museumsplass i Trondheim. Skulptur, 1997 © Tore Bjørn Skjølsvik / Tone Ek / BONO.
Foto: Monica Anette Rusten, Trøndelag fylkeskommune

Om kulturminnet

Den ventande jenta på benken er eit bilde på både Cissi sjølv, men og ei påminning om okkupasjonsmakta og storsamfunnets behandling av jødar og om krigens gru. Som kulturminne representerer statuen difor ein svært høg grad av både symbolverdi og identitetsverdi.

Cissi Klein-statuen står utanfor den bygarden som var bustad for ho og familien. Parken Museumplass er ein stad for markeringar og samvær gjennom året. Statuen er laga av Tone Ek og Tore Bjørn Skjølsvik. Statuen vart avduka 6. oktober 1997. Skulpturen er flankert med to benkar på kvar side, og dette gjer at me sit med Cissi i parken. Skulpturen er utførd i støypt bronse.

Nærbilete av føtene til statuen i bronse av Cissi Klein. Føttene hennes rekker ikke helt ned til bakken, det er en del av symbolikken i verket.
Cissi blei kun 13 år Ho rakk ikkje å bli gammal nok til å nå bakken med føtene. Skulptur, 1997 © Tore Bjørn Skjølsvik / Tone Ek / BONO. Foto: Monica Anette Rusten, Trøndelag fylkeskommune
Nærbilde av plaketten i fanget til statuen av Cissi Klein, utført i bronse. Plaketten viser navnet hennes og Davidstjerna
Nærbilete av minnesmerket over jødiske born og unge som blei myrda under Holocaust. Skulptur, 1997 © Tore Bjørn Skjølsvik / Tone Ek / BONO. Foto: Monica Anette Rusten, Trøndelag fylkeskommune

Bakgrunn for fredinga

Riksantikvaren har ei satsing på kulturminne etter våre nasjonale minoritetar, og har som mål å løfte fram og få auka kunnskap om våre nasjonale minoritetars kulturminne og vil frede eit utval av desse. Minnesmerket Cissi Klein-statuen er eit av fleire kulturminne i Trondheim som er valt ut for freding.

Med fredinga av minnesmerket, saman med andre kulturminne knytt til jødisk liv og virke, vert vår felles og mangfaldige kulturhistorie synleg i større grad enn ho har vore tidlegare. Fredinga er viktig i nasjonal samanheng, og er med på å retta opp manglande representasjon for dei freda kulturminna i Noreg. Eit viktig aspekt i er at den jødiske minoriteten sjølv har vektlagt Cissi Klein-statuen som eit viktig symbol som formidlar jødisk historie. Kulturminne har slik ei særleg tyding og verdi for ein nasjonal minoritet.

Føremål med fredinga

Cissi Klein-statuen skal bevarast som eit kulturhistorisk viktig minnesmerke. Fredinga skal ivareta utforminga, utsjånad og materialbruk for skulpturen for framtida. For å sikre området rundt minnesmerket og ta vare på samanhengen mellom skulptur og nærmiljø, vert også delar av parken og gateløpet for Cissi Kleins gate freda.

Statue av Cissi Klein, utført i bronse., sett bakfra Det er en benk der det sitter en ung pike med en veske i fanget med navnet hennes og Davidstjerna på. Føttene hennes rekker ikke helt ned til bakken, det er en del av symbolikken i verket.
Minnesmerket på Museumsplass i Trondheim Cissi Klein. Skulptur, 1997 © Tore Bjørn Skjølsvik / Tone Ek / BONO. Freda minnesmerke over jødiske born og unge som mista livet under Holocaust. Foto: Monica Anette Rusten, Trøndelag fylkeskommune

Omfanget av fredinga

Sjølve stauten vert freda, men også det nordaustre hjørnet av parken der minnesmerket står. Det omfattar den steinsatte plassen, benkar, bed og tre som omsluttar plassen. På nordsida av parken strekk området seg til fortauskanten mot vegen. Mot aust er omfanget Cissi Kleins gate med fortau på begge sider av vegen, avgrensa av bygningane i området.

Kart over fredning

 • Fredningsår

  25.11.2022

 • Region

  Trøndelag

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1997

 • Enkeltminne

  Utomhuselement: Monument-minnesmerke

Pressemelding

Les pressemeldinga her