Neptun Sildoljefabrikk

På den lille øya Svinøya sør for Hadseløya i Hadsel kommune i Nordland, ligger sildoljefabrikken som da den ble etablert i 1910, var landets mest moderne. Neptun Sildoljefabrikk i Melbu fredes som et av de teknisk-industrielle kulturminnene som er viktige for nasjonens industrihistorie.

Neptun sildoljefabrikk er freda av Riksantikvaren. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Sildoljefabrikkenes storhetstid

På det meste var det 95 produksjonsanlegg for sildolje- og sildemel i Norge. Disse var for det meste lokaliserte langs kysten av Trøndelag og i de nordligste fylkene.

De første anleggene etablerte seg i mindre skala fra sent på 1800-tallet og i første halvdel av 1900-tallet. Felles for mange av anleggene var at de i løpet av 1980 -årene ble nedlagt. Dette var på grunn av moderne tråldrift fra midten av 1960-årene, førte til rovdrift på råstoffet (silda). I tillegg ble fiskerinæringen omstrukturert og nye krav ble satt til bygninger, produksjon og drift. Bare i Nord-Norge ble sju sildoljefabrikker nedlagt på samme tid som Neptun, i 1986.

Om kulturminnet

Neptun sildoljefabrikk ble grunnlagt av «nessekongen» og industripioneren Christian Fredriksen (1865-1929) som med sin industriutbygging gjorde Melbu til et pulserende tettsted.

Allerede fra oppstarten i 1910 fikk Fredriksen på plass et amerikansk maskinsystem basert på helkontinuerlig pressing av kokt sild. Dette gjorde det mulig å presse 50 hektoliter råstoff på en time. Før dette systemet ble anskaffet, ble det brukt 12 timer på samme volum. Dette ga stor økonomisk uttelling.

Bildet viser noen av de mange produksjonslokalene på sildoljefabrikken. Foto er tatt av Ulf Ingmar Gustafsson, Riksantikvaren
Neptun Sildoljefabrikk Noen av de mange produksjonslokalene på sildoljefabrikken. Foto: Ulf Ingmar Gustafsson, Riksantikvaren

Gjennom driftsperioden gjennomgikk Neptun Sildoljefabrikk flere perioder med modernisering. Så sent som på 70-tallet fikk anlegget nye råstofftanker og tanker for sildolje. Ved slutten av tiåret fikk fabrikken installert et automatisert maskineri for foredling av silda. Etter nedleggelsen ble dette solgt til en fiskeforedlingsfabrikk i småbyen Tan-Tan i Marokko. Der er det fortsatt i drift.

I 1991 ble Neptun Sildoljefabrikk etablert som museum. I dag er anlegget en del av det konsoliderte museet Museum Nord.

Omfanget av fredningen

Det freda anlegget Neptun Sildoljefabrikk består av totalt 17 bygninger og konstruksjoner samt ett anleggsområde. Objektene som inngår i fredningen, er nærmere beskrevet i fredningsbrevet og dokumentasjonsvedlegget.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Neptun Sildoljefabrikk er å ivareta fabrikken som et eksempel på den industrielle fiskerinæringen og foredlingen av fiskeråstoff fra siste del av 1800-tallet og utover på 1900-tallet.

Fredningen skal ivareta de teknologiske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene som er knyttet til anlegget. Fredningen skal også ivareta anlegget som helhet slik det visuelt fremstår i landskapet.

Les mer detaljert om fredningen i fredningsbrevet og om sildoljefabrikken i vedlagte fredningsdokumentet.

Kart over Neptun Sildoljefabrikk

Kart over Neptun sildoljefabrikk

Pressemelding

 • Fredningsår

  26.11.2019

 • Region

  Nord-Norge

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800 - 1900 tallet

 • Enkeltminne

  Teknisk/Industrielt minne: Annet tekn-ind. minne