Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Oppstart av fredningsak for Akkasaari / Kjerringholmen

Akkasaari / Kjerringholmen er et kulturhistorisk viktig eksempel på den skogfinske tradisjonen med å gravlegge midlertidig i påvente av å komme til vigslet jord. Frist for tilbakemeldinger på oppstartsmelding er 27. juli 2022.

Publisert: 13. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Isfjord radio
Høringer og kunngjøringer

Varsler fredningsoppstart for Isfjord Radio

– Isfjord radio har nasjonal verdi, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette anlegget har en lang og unik historie som viser utviklingen i kommunikasjonsteknologi.

Publisert: 9. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Avslutter fredningssak for Selmers hus
Høringer og kunngjøringer

Varsler oppstart av fredning for Trosterudstien 1, Oslo

– Dette er et prisbelønnet bygg med kjent verneverdi, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Huset er tegnet av en av våre mest kjente kvinnelige arkitekter Wenche Selmer, i samarbeid med hennes ektemann Jens Selmer.

Publisert: 21. mai 2022 | Endret: 29. januar 2024

Ungdommer som arbeider på jekta Pauline i solskinn og rolig sjø
Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Frivillighetsstrategien på høring

Riksantikvaren sender ny Frivillighetsstrategi på høring. –Det frivillige engasjementet er uvurderlig for kulturmiljøforvaltningen, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Nå ser vi frem til å få innspill på det nye strategiutkastet.

Publisert: 10. mai 2022 | Endret: 29. januar 2024

Høringer og kunngjøringer

Foreslår fredninger av jødiske kulturminner

Riksantikvaren foreslår fredning av minnesmerket «Sted for erindring» og Sofienberg jødiske gravlund.

Publisert: 4. april 2022 | Endret: 29. januar 2024

Høringer og kunngjøringer

Riksantikvarens høringssvar til EU – direktiver under renoveringsbølgen/ EU green deal

Riksantikvaren gir innspill til høringer som gjelder lovendringer både i Norge og EU. Under programmet den grønne given og renoveringsbølgen, vil det komme mange høringer relevant for kulturmiljøfeltet. Et direktiv som gjelder bruk av fornybar energi er nå ute på høring, dette har Riksantikvaren gitt sitt innspill til.

 

 

Publisert: 23. mars 2022 | Endret: 4. juni 2024

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Odals værk

Odals værk ligger i Sør-Odal kommune i Innlandet fylket, ikke langt fra Glomma. Hovedbygningen og sidebygningen på verket ble fredet i 1941. Når fredes flere bygninger og grønne områder, deler av skogen, innmarka, utmarka og innsjøen for å bevare helheten i anlegget.

Fristen for å komme med merknader eller uttalelser er satt til 20. februar 2022.

Publisert: 7. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Høringer og kunngjøringer

Over 100 veier, bruer og bygg på høring

Riksantikvaren sender fredningsforslag for fire nye kulturminner fra Statens vegvesen på høring, samt endringer i fredningsforskriften for over 100 anlegg, bruer og byggverk.  – Det høye antallet gjør dette til Norges største fredningssak, sier Turid Kolstadløkken, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren.

Publisert: 17. desember 2021 | Endret: 29. januar 2024

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 2. februar 2024