Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet – Høringsforslag: Revisjon knyttet til NB!-registerets kulturmiljøer i Viken fylkeskommune

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonale interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Viken på høring. Høringsfrist er 11. september 2020. Forslaget er sendt på høring til Viken fylkeskommune og de tilhørende kommunene som har kulturmiljøer i NB!-registeret i dag. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 22. juni 2020 | Endret: 29. januar 2024

Bilde av bryggen i Henningsvær. Foto av Siri Wolland, Riksantikvaren
Høringer og kunngjøringer

Forprosjekt i Henningsvær

Henningsvær er det best bevarte fiskeværet i Lofoten, og et kulturmiljø av nasjonal verdi. Høsten 2018 har det vært et forprosjekt for å vurdere om Henningsvær skal fredes som kulturmiljø.

Publisert: 8. januar 2018 | Endret: 30. januar 2024

1 4 5 6

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 2. februar 2024