Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Askosberget Øvre

Fredningsforslaget for Askosberget Øvre er lagt ut på offentlig ettersyn i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 2. Fristen for å komme med merknader eller uttalelser, er satt til 1. februar 2021.

 

Publisert: 17. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024

Askosberget Øvre Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Den skogfinske gården Askosberget Øvre (Oppigarn) ligger i Grue Finnskog, ikke langt fra Svullrya, og nær riksgrensen til Sverige. Askosberget Øvre ble ryddet i siste halvdel av 1700-tallet av skogfinnen Peder Matisen (1777-1839) og er fortsatt i samme slekt. Gården ligger høyt i terrenget og består av flere bygg i en tunstruktur, omgitt av driftsflater.

På gården finnes en røykstue med akershusisk plan som Riksantikvaren ønsker å frede. Fredningen er en av flere fredninger som inngår i Riksantikvarens arbeid med skogfinske kulturminner og nasjonale minoriteter. Skogfinnene er en av befolkningsgruppene i Norge med status som nasjonal minoritet. Skogfinner og kvener/norsk-finner utgjør to av fem nasjonale minoriteter som begge har opphav i Finland og finsk kultur med lange tradisjoner i Norge.

Riksantikvarens minoritetsprosjekt skal sikre at kulturminner etter skogfinner, kvener/norsk-finner, jøder, rom og romani sikres for fremtiden som del av det norske samfunnets kulturarv og mangfold.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av røykstua på Askosberget Øvre er å bevare et kulturhistorisk viktig eksempel på en røykstue med original røykovn knyttet til den skogfinske befolkningen i Norge. Det finnes kun to røykstuer med opprinnelig røykovn bevart i Norge.

Hvor skal eventuelle merknader sendes?

Merknader sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo.

Husk merk saken med 20/11622

Kontaktpersoner

Saksbehandlere:

Marit Vestvik. marit.vestvik@ra.no

Kaare Stang. kaare.stang@ra.no

Øystein Hagland. oystein.hagland@ra.no