Høringer og kunngjøringer

Hørings­svar om miljø­merking av bygning­er

Riksantikvaren har levert høringssvar til Nordisk Miljømerkings forslag om reviderte krav til rehabilitering av bygninger.

Publisert: 2. november 2023 | Endret: 29. januar 2024

Oppstrøksprøver med linoljemaling på trepanel i oransje, rødt, hvitt og gult .
Linoljemaling Riksantikvaren anbefaler linoljemaling til rehabiliteringer av eldre hus. Her fra en serie med oppstrøksprøver i en test av linoljemaling i Sørkedalen i Oslo. Foto: Jon Brænne, Riksantikvaren

Riksantikvaren gir innspill om både gjenbruk av materialer, energieffektivisering i fredete og verneverdige bygninger og om produktsertifisering og miljømerking i Norge.

Les hele brevet med Riksantikvarens innspill til høringsforslaget her

Gjenbruk i rehabilitering av bygg

Riksantikvaren mener det er positivt at Nordisk Miljømerking setter krav til kartlegging av mulige gjenbruksmaterialer i de reviderte kravene. Vårt innspill er at materialer som tidlig i prosessen er kartlagt og vurdert egnet for gjenbruk som hovedregel bør gjenbrukes i rehabiliteringsprosjektet, dernest i andre prosjekter.

Energieffektivisering

Når det gjelder energieffektivisering er innspillet at det ved rehabilitering av fredete og verneverdige bygninger bør gjennomføres tiltak som i så stor grad som mulig reduserer tilført energibehov uten at dette går på bekostning av verneverdiene.

Miljømerking

Til forslaget om krav til bruk av miljømerkede produkter i rehabiliteringsprosjekter bemerker  Riksantikvaren at vi lenge har pekt på miljømessige fordeler ved den tradisjonelle byggeskikken. Et svært viktig poeng er at eldre bygninger er bygget for å kunne repareres, og at det trengs lite utskifting av større bygningsdeler. Det som må skiftes ut er gjerne lokale materialer som enkelt lar seg gjenbruke eller resirkulere.

Riksantikvaren bemerker også at forslaget åpner for at ikke alle produktkategorier behøver å være miljømerket for å inngå i et rehabiliteringsprosjekt som ønsker å oppnå Nordisk miljømerking. Slik vi leser forslaget, er det dermed mulig å velge materialer som ikke har miljømerking og likevel oppnå Nordisk miljømerking på det totale rehabiliteringsprosjektet. Dette prinsippet mener vi det er viktig og nødvendig å opprettholde. I rehabiliteringer anbefaler Riksantikvaren for eksempel ren linoljemaling. Linoljemaling er per i dag et produkt som ikke har Nordisk miljømerking, men det er like fullt Riksantikvarens anbefaling av hensyn til både miljø og bygninger.

Malerikonservator Jon Brænne viser hvordan man skal male med linolje
Maling med linolje Malerikonservator Jon Brænne viser hvordan man skal male med linolje, som er bra for både eldre bygg og miljøet. Foto: Ole Kristian Losvik/Losol.