Nyheter

10 år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

I år er det 10 år siden de første utvalgte kulturlandskapene i jordbruket ble valgt ut. Innen 2020 vil 46 kulturlandskap i hele Norge være med i ordningen.

Publisert: 17. januar 2019 | Endret: 30. januar 2024

Bildet viser landskapet Liset i Sogn og Fjordane som er et av de mange utvalgte kulturlandskapene. Foto er tatt av Leif Hauge
Hoddevik Liset i Sogn og Fjordane er et av de mange utvalgte kulturlandskapene. Foto: Leif Hauge

Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats.

«Utvalgte kulturlandskap i jordbruket» er en tilskuddsordning som er basert på frivillig samarbeid og stort lokalt engasjement, og er etablert gjennom et samarbeid mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Drift, skjøtsel og vedlikehold bidrar til å ta vare på landskapene. I år er det ti år siden ordningen startet.

Engeløya i Steigen kommune er et av Norges utvalgte kulturlandskap. Området er et kyst- og øylandskap med et aktivt jordbruk på strandflatene, slik som man ser i dette bildet. Foto er tatt av Oskar Puschmann
Engeløya Engeløya i Steigen kommune er et av Norges utvalgte kulturlandskap. Området er et kyst- og øylandskap med et aktivt jordbruk på strandflatene. Foto: Oskar Puschmann

Dato 17.01.2019 12:42 endret 17.01.2019 13:01