Nyheter

17 kirker får hjelp til klimasikring

17 kirker fra Troms i nord til Vest-Agder i sør får klimasikring i julepresang. Midlene gis til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av Gimmestad kirke i Sogn og Fjordane, som er en av kirkene som har fått tilskudd. Fotograf er Ingeborg Magerøy
PM Tilskudd Gimmestad Kopi Gimmestad kirke i Gloppen, Sogn og Fjordane, har fått 600 000,- i tilskudd. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren

Stortinget bevilget 20 millioner kroner i 2019 til tilskudd til istandsetting og brannsikring av middelalderkirker i stein, og 10 millioner kroner til klimasikring av verneverdige kirkebygg.

Midlene skal forsterke innsatsen for bevaring av kulturhistoriske viktige kirkebygg. Nå får 17 kirker den hyggelige beskjeden om at de har fått tilskudd til klimasikring.

– De eldre kirkene er et enestående uttrykk for vår tusenårige kristne kulturarv. Derfor er det viktig å sikre disse kirkene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Klimaskallet sikres

Midlene fordeles som tilskudd til det som kalles «klimaskallet» på listeførte og fredete kirker. Dette gjelder tak, takrenner og beslag, yttervegger, vinduer og dører, som er de delene av kirkebyggene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

– Å sikre disse kulturhistorisk viktige kirkene mot brann, forfall og klimapåvirkning er en stor og viktig oppgave. Med denne tildelingen er vi godt i gang med dette arbeidet. Det er jeg veldig glad for, sier barne- og familieministeren.

Bilde viser Innvik kirke i Stryn, Sogn og Fjordane. Fotograf er Ingeborg Magerøy
PM Tilskudd Innvik Kirke Innvik kirke i Stryn, Sogn og Fjordane, har fått 600 000,- i tilskudd. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren

Det er Riksantikvaren som forvalter tilskuddsordningene. Tidligere i høst valgte Riksantikvaren ut de 60 fredete og listeførte kirkene som hadde dårligst innrapportert tilstand på klimaskallet. Mange valgte å søke.

Kirkenes alder og tilstanden på klimaskallet har veid tungt i avgjørelsen om hvilke kirker som får tilskudd.

– Kirkene er i en særstilling som kulturminner, og er blant våre mest verdifulle bygninger når det gjelder arkitektur, kunsthistorie og håndverk. Jeg er veldig glad for at vi har fått friske midler til å hjelpe noen av våre viktigste bygninger med et skikkelig løft til istandsetting, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Bevilgningen på 20 mill. kroner til istandsetting og brannsikring av middelalderkirkene vil Riksantikvaren tildele senere i år.

Oversikt over fordeling til kirkene

Det er ni millioner kroner som går ut til klimasikring som tilskudd. Den siste millionen går til overordnede klimatiltak i regi av Riksantikvaren.

Navn Byggeår Kommune Fylke Beløp
Tosen kapell, Lande 1734 Brønnøy Nordland 600 000
Sandnessjøen kirke 1881 Alstahaug Nordland 600 000
Tranøy kirke 1775 Tranøy Troms 600 000
Husøy kirke, Tønsberg 1933 Tønsberg Vestfold 600 000
Feios kyrkje 1866 Vik Sogn og Fjordane 300 000
Stavsjø kirke 1880 Ringsaker Hedmark 600 000
Nedre Eiker kirke 1860 Nedre Eiker Buskerud 600 000
Mandal kirke 1821 Mandal Vest-Agder 600 000
Valle kirke, Lindesnes 1793 Lindesnes Vest-Agder 430 000
Vigmostad kirke 1848 Lindesnes Vest-Agder 570 000
Falnes kirke 1851 Karmøy Rogaland 350 000
Åkra gamle kirke 1821 Karmøy Rogaland 600 000
Vilnes kyrkje 1674 Askvoll Sogn og Fjordane 300 000
Totland kyrkje 1912 Vågsøy Sogn og Fjordane 450 000
Gimmestad gamle kyrkje 1692 Gloppen Sogn og Fjordane 600 000
Innvik kyrkje 1822 Stryn Sogn og Fjordane 600 000
Sandar kirke 1792 Sandefjord Vestfold 600 000

Dato 03.12.2019 12:11 endret 03.12.2019 13:27