Nyheter

25 prosjekter får tilskudd til kirkekunst

Riksantikvaren har delt ut årets tilskudd til kirkekunst. I alt 25 prosjekter i 23 kirker får midler i 2023.

Publisert: 16. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Kirkekunst - Iladalen kirke. Bildet viser veggmaleri og alter.
Iladalen kirke. Veggmaleriet av Per Vigeland trenger konservering. Foto: Oddbjørn Sørmoen, Riksantikvaren.

Norge har bevart mye kirkekunst fra middelalderen sammenlignet med andre europeiske land, og har derfor et særskilt internasjonalt ansvar for å ta godt vare på kirkekunsten vår.

I 2023 er rammen for Riksantikvarens tilskuddsordning på 3, 650 millioner. Det dekker konservering av veggmalerier, altertavler, messehagler, prekestoler og andre kunstverk i kirkene våre. Kirkekunsten har stor kulturhistorisk verdi:

– Kirkekunsten i Norge er svært viktig, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Norge var et fattig land, og i fortiden var oppdrag til kunstnerne i stor grad utsmykning av kirkene. Derfor viser kirkekunsten også den innsatsen og de ressursene som menigheter og lokalsamfunn gjorde for å utsmykke kirkene.

Også nyere kirkekunst kan få tilskudd til restaurering.

– Det største tilskuddet går i år til Grorud kirke for restaurering av et skadet veggmaleri av Per Vigeland, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Grorud får kr 405 000, og maleriet har både vannskader og sprekker, i tillegg til at det er behov for å restaurere etter gamle, mindre vellykkede reparasjoner.  Også Iladalen kirke får innvilget en større sum til et maleri av samme kunstner.

Blant andre større tilskudd får Vågå kirke 375 000 til restaurering av et maleri fra slutten av 1600-tallet, malt av Henning Munch som var en slektning av den mer kjente Edvard. Gamle Gimmestad kirke får 251 000 til konservering av en messehagel om muligens kan stamme fra 1500-tallet, mens Jevnaker kirke får 214 000 til konservering av alterbilde, to malerier og en døpefont. Moskenes kirke får blant annet tilskudd til konservering av en bibel fra 1738.

I tilskuddsordningen kan kirkeeierne søke om blant annet prosjektering, sikring, konservering, transport og forsikring, samt rapportering og formidling av kirkekunst som ledd i konserverings- og sikringsarbeid, når en fagutdannet konservator er gitt oppdraget.

Se alle tall for tildelingen til kirkekunst etter bildekarusellen.

Kirkekunst: Bibel.
Bibelen i Moskenes kirke. Moskenes får tilskudd til å konservere en bibel fra 1738.
Foto: Henrik Smith, Riksantikvaren.
Kirkekunst - interiør i Stange kirke.
Stange kirke. Bildet ble tatt på 1950-tallet. Stange kirke er fra ca. 1250, mens prekestolen er fra 1630.
Foto: Hermann Christian Neupert, Riksantikvaren.
Kirkekunst: Dåpsengel i Dolstad kirke.
Dolstad kirke. Dåpsengelen i Dolstad kirke er blant kunstgjenstandene som trenger konservering.
Foto: Oddbjørn Sørmoen, Riksantikvaren.
Bodin kirke før 1900.
Bodin kirke. Slik så Bodin kirke i Bodø ut før restaureringen i 1894. Altertavlen skal konserveres.
Foto: Ukjent.
Kirkekunst - veggmaleri Vågå kyrkje.
Vågå kyrkje. Maleriet stammer fra slutten av 1600-tallet, og er malt av Henning Munch, en slektning av den mer kjente Edvard.
Foto: Kristine Johansen, Riksantikvaren.
Vakre Røsvik kirke.
Røsvik kirke. Vakre Røsvik kirke i Salten, Sørfold kommune.
Foto: Ingrid Djupedal, Riksantikvaren.
Vakre Valestrand kyrkje fra ca 1900.
Valestrand kyrkje. Bildet er tatt mellom 1900 og 1910. Det er altertavlen som nå skal konserveres.
Foto: C. Christensen Thomhav.
Kirkekunst i Meråker kirke.
Meråker kirke. Slik så interiøret ut i 1874. Nå får kirken tilskudd til et forprosjekt for å konservere altertavlen.
Foto: Avfotografert på 1970-tallet.
Kirkekust: Døpefont i Jevnaker kirke.
Jevnaker kirke. Døpefonten i Jevnaker kirke får tilskudd til konservering, sammen med altertavlen og malerier.
Foto: Ingeborg Magerøy.
Kirkekunst i Kilebygda kirke.
Kilebygda kirke Kirkekunst i Kilebygda kirke: Slik så det ut mellom 1900-1910. Det er altermaleriet som skal bli konservert nå.
Foto: C. Christensen Thomhav.
Grorud kirke i Oslo.
Grorud kirke i Oslo. Grorud kirke har to store veggmalerier av Per Vigeland.
Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren.

Slik ble tildelingen til kirkekunst:

Kirke  Tilskudd kr Aktivitet
Kristiansand domkirke 144 000 Konservering malerier på trepaneler
Røsvik kirke 64 800 Monter til krusifiks
Bodin kirke 271 620 Konservering altertavle
Valestrand kyrkje 160 083 Konservering altertavle
Kilebygda kirke 33 300 Konservering altermaleri
Solum kirke 81 900 Konservering av altertavle og maleri
Dolstad kirke 200 970 Konservering av dåpsengel og portretter
Meråker kirke 837 00 Forprosjekt for konservering av altertavle
Gimmestad gamle kyrkje 251 605 Konservering av messehagel
Bremsnes kirke 166 500 Konservering av antependium
Jevnaker kirke 214 380 Konservering av altertavle, malerier og døpefont
Skjervøy kirke 45 000 Forprosjekt for konservering av altertavle
Moskenes kirke 34 380 Konservering av krusifiks
Moskenes kirke 18 000 Konservering av bibel
Blaker kapell 81 000 Forprosjekt for konservering av himlingsdekor
Grorud kirke 405 900 Konservering av veggmaleri
Stange kirke 63 000 Forprosjekt konservering av prekestol
Iladalen kirke 298 800 Konservering av veggmaleri
Vågå kyrkje 375 655 Konservering av veggmaleri
Bjørke kirke 78 395 Forprosjekt for konservering av altertavle
NIKU 162 000 Branntepper
Nes kirke 58 500 Tilstandsanalyser
Saltdal kirke 56 250 Tilstandsregistreringer kirkeinventar
Vassås kirke 142 533 Forprosjekt altertavle
Udenes kirke 147 420 Konservering gyllenlær