Nyheter

50 innspill til kystens kulturmiljøer

Den nye bevaringsstrategien for kystens kulturmiljøer har vært på høring, og strategien har blitt tatt godt imot.

Publisert: 8. mai 2024

Ny-Hellesund, et av 14 freda kulturmiljøer i Norge. Foto: Åse Bitustøl, Riksantikvaren

Den nye bevaringsstrategien for kystens kulturmiljøer har vært på høring, og strategien har blitt tatt godt imot.

– Hovedinntrykket er at de aller fleste er positive, og vi er glade over å ha fått mange gode innspill, sier avdelingsdirektør Linda Veiby hos Riksantikvaren. – Mange setter pris på at kystens kulturmiljøer får sin egen strategi, og vi har fått mange gode innspill for å bearbeide strategiforslaget videre.

Mange av innspillene etterlyser en finansiering av satsingen, og peker på behovet for at det følger med midler når strategien skal iverksettes. Andre innspill peker på at både fiskens betydning for Norge og fiskerinæringen burde få større plass i strategien. Alle innspillene ligger på bevaringstrategiens side.

– Dette skal vi se videre på, sier Veiby, og spesielt innspillet om næringen skal vi vurdere opp mot vårt tidligere forslag om en egen bevaringsstrategi for kulturmiljø og næring. En slik strategi er ikke besluttet, men vi har fått vektige innspill i denne høringen.

Videre skal Riksantikvaren bearbeide strategien frem til et ferdig forslag skal leveres til Klima- og miljødepartementet 1. september. Strategien kan deretter bli iverksatt fra 2025.