Nyheter

8,5 millioner i tilskudd til kirkekunst

Riksantikvaren har fordelt 6,5 millioner i tilskudd til konservering av kirkekunst i 2024, og 2 millioner i tilsagn for 2025.  

Publisert: 7. mars 2024

Kirkekunst har behov for tilskudd.
Biri kirke. Vakker treskurd trenger konservering. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren.

I 2024 har Riksantikvaren fått inn 31 søknader om tilskudd til konservering av kunst og inventar i kirker. Til sammen søker kirkene om 12,3 millioner kroner, noe som er nesten fire millioner kroner mer enn i fjor. Midlene i tilskuddsordningen har økt med i underkant av tre millioner, og 21 prosjekter får tilskudd. Nesten alle prosjektene får tildelt samme sum som de har søkt om.  

–  Kirkene er blant våre fremste kulturminner i Norge, og i flere norske kirker finnes middelalderkunst som er helt unik, også i verdenssammenheng, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Søknadene viser bredden i den viktige kirkekunsten vår, og disse tilskuddene handler om å ta vare på noen av våre vakreste skatter for fremtiden.  

Riksantikvaren har fått inn søknader om konservering av altertavler og malerier, middelalderskulpturer, kirkeskip, solur og gyllenlærfragmenter, i tillegg andre konservatortjenester som tilstandsvurdering og nødsikring. Antall søknader har økt gradvis fra 10 fra 2020, og frem til over 30 i 2023 og 2024.  

 –  Dette betyr at flere kirkeeiere ser behovet og at behovet for konservatortjenester for kirkekunst er voksende. Samtidig er fagmiljøene få, sier Geiran. – I tildelingen for 2024 har vi derfor også vektlagt geografisk fordeling, slik at oppdragene kan bidra til vekst av kompetansemiljøer over hele landet.  

To kirker får milliontilskudd til kirkekunst over to år  

I 2024 går de største tilskuddene til Malvik kirke og Biri kirke. Malvik får et tilsagn for 2025 på hele 1,3 millioner for å konservere altertavlen fra 1673 og to malerier fra 1700-tallet. 

– Dette er helt nødvendig for å sikre gjenstandene, kommenterer Geiran, og tilsagnet er basert på en tilstandsundersøkelse av inventaret som ble gjort i 2022.  

Biri kirke fra 1777 har en rik utsmykking av treskurd, og en tilstandsundersøkelse i 2023 avdekket et sterkt behov for å stabilisere malingslagene på treskurden, samt konservering av et presteportrett fra 1672. Kirken får 400 000 for 2024, og ytterligere 650 000 i tilsagn for 2025.  

Også Lillestrøm kirkelige fellesråd får 900 000 kroner til en systematisk kartlegging og tilstandsanalyse av kunst og inventar i fellesrådets 11 kirker og kapeller. 

Dette mener vi vil gi god kunnskap om verdiene fellesrådet har ansvar for, og det er et viktig initiativ for den videre forvaltningen av kirkekunsten, sier Geiran.  

Kirkekunst og inventar vil bli inkludert i tilskuddsordningen fra det nye kirkebevaringsfondet 

Kirke Tilskudd Kirkekunst
Tingvoll kirke 300 000 kalkmalerier
Nærøy gamle kirke 515 422 bispeskulptur
Bø kirke, Vesterålen 588 000 en rekke gjenstander
Udenes kirke 179 400 alterklede i gyllenlær
Larvik kirke 98 590 maleri av Lucas Cranach
Tjølling kirke 57 800 solur
Nikolaikirken, Gran 375 000 altertavle
Meråker kirke 622 000 altertavle
Avaldsnes kirke 150 000 presteportrett
Åkra gamle kirke 207 935 altertavle
Skjervøy kirke 568 800 altertavle og prekestol
Borre kirke og Nykirke kirke 500 000 altertavler
Biri kirke 1 050 000 treskurd og maleri
Malvik kirke 1 343 305 altertavle og to malerier
Husøy kirke 287 642 altertavle
Drevja kirke 324 000 altertavle og dåpsengel
Leiranger kirke 247 700 altertavle
Skotfoss kirke 79 100 altermaleri
Bodø domkirke 96 200 altertavle
Meland kirke 3000 lysekrone
Lillestrøm kirkelige fellesråd 900 000 tilstandsanalyse av kirkekunst
Til sammen 8 493 894

Pressekontakt

Pressevakt: 404 65 153
E-post: kom@ra.no 

Konserveringsarbeid i Iladalen. Mur og Mer i arbeid på veggmaleriet i Iladalen kirke.
Foto: Hnerik Smith, Riksantikvaren.
Kirkekunsten er verdifull.
Konservering i Iladalen kirke. Ved hjelp av tilskudd i 2022 og 2023 ble veggmaleriet av av Per Vigeland renset og retusjert.
Foto: Henrik Smith, Riksantikvaren.
Forundersøkelser i Malvik kirke.
Malvik kirke. Fra forundersøkelser i Malvik kirke.
Foto: Karen Mengshoel, Riksantikvaren.