Nyheter

Abborhøgda fredet på familiedag

På lørdag var det åpen familiedag på Abborhøgda i Finnskogen, med feiring av både Fortidsminneforeningens 175-årsdag, områdefredning og skogfinsk kultur.

Publisert: 7. oktober 2019 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av Riksantikvar Hanna Geiran som ønsker de fremmøtte velkommen til åpen familiedag i Abborhøgda i Finnskogen som ligger i Kongsvinger kommune. Fotograf Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren
Abborhøgda Lørdag 5. oktober var det åpen familiedag på Abborhøgda i Finnskogen i Kongsvinger kommune. Foto: Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren

Feiring av Fortidsminneforeningens 175-årsjubileum

Fortidsminneforeningen er landets eldste frivillige organisasjon og fyller 175 år i 2019. Riksantikvaren og Den Norske Turistforening (DNT)  inviterte til en felles feiring av jubilanten på Abborhøgda.

Samtidig ble det markert at Statskog overdrar Abborhøgdas bygninger til Fortidsminneforeningen, og at Finnskogen fra 2019 er med i satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Med midler fra Riksantikvaren skal Abborhøgda bli et sted for både turgåere, bygningsvernere og andre gjester.

Fredning av Abborhøgda – en skogfinsk husmannsplass fra 1700-tallet

På lørdag ble en større områdefredning markert på Abborhøgda. Bygningene, med tuntre og nyttehage, ble fredet i 2017 som del av landsverneplanen til Statskog. Nå er også innmark med omkringliggende åkerlapper og nyttehager fredet. Abborhøgda har vært en skogfinsk husmannsplass siden 1770. Det var permanent bosetning her helt fram til 1980. Abborhøgda har mange av de typiske bygningene for en skogfinsk plass: bu, grishus, høyløe, jordkjeller, kokhus, låve, røykstue, sommerfjøs, vedskjul og våningshus.

Bilde fra åpning av familiedagen i Abborhøgda. Med Riksantikvar Hanna Geiran og Dag Terje Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening. Foto tatt av Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren
Ønsker velkommen Dag Terje Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening, og riksantikvar Hanna Geiran ønsker velkommen til Abborhøgda. Foto: Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren

På Abborhøgda finnes et sjeldent kulturmiljø hvor det karakteristiske mosaikklandskapet er bevart. Dette gir Abborhøgda særlig høy kulturminneverdi i nasjonal målestokk. Fredningen av kulturmiljøet på Abborhøgda er en av flere fredninger Riksantikvaren gjør av skogfinske kulturminner, og en del av Riksantikvarens satsing på nasjonale minoriteters kulturminner.

Abborhøgda har vært en skogfinsk husmannsplass siden 1770, og har mange av de typiske bygningene for en skogfinsk plass, slik som dette bildet viser. Fotograf Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren
Husmannsplass Abborhøgda har vært en skogfinsk husmannsplass siden 1770, og har mange av de typiske bygningene for en skogfinsk plass. Foto: Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren

Selve arrangementet

Blant deltakerne på markeringen på Abborhøgda var klima- og miljøminister Ola Elvestuen, riksantikvar Hanna Geiran, generalsekretær i Den Norske Turistforening Dag Terje Solvang, adm.dir. Gunnar Lien i Statskog og generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim. Gjennom hele dagen hadde Rune Grenberg med Ung Husflid Kirkenær kurs i neverarbeid for barn.

Terje Audun Bredvold fortalte barna om magiske symboler og lærer de å lage/tegne disse. Barnas Turlag var med gjennom hele dagen med gamle leker – kaste på stikka, bokser, stylter med mer.

DNT Finnskogen og Omegn inviterte til guidet fellestur langs Finnskogrunden (Historisk vandrerute), fra Lebiko til Abborhøgda, samme dag.

Dato 07.10.2019 14:57 endret 07.10.2019 15:00