Verdensarv

Urnes stavkirke

Både arkitektonisk, kunsthistorisk og som kilde til kunnskap er Urnes stavkirke unik blant de 28 stavkirkene som fremdeles finnes i Norge.

Urnes stavkirke Foto: Håkon Christie, Riksantikvaren

Stavkirken

Stavkirkene ble bygget med den mest avanserte byggeteknikken for trekonstruksjoner som fantes i Nord-Europa fra steinalderen til middelalderen. Trolig har det totalt blitt bygget ca 1300 stavkirker. Bare noen få er bevart, men antallet bevarte stavkirker er høyest i Norge.

Urnes ble bygget på andre halvdel av 1100-tallet og er en av de eldste og best bevarte stavkirkene. Kirken har spor etter en eldre kirke bygget på samme sted.

Den er et eksempel på fremragende håndverk og dekoren har spesielt flotte treutskjæringer. Interiøret er også svært rikt dekorert. Både dekoren og det øvrige trearbeidet er preget av både keltiske, norrøne og romanske kunsttradisjoner. Kirken er dessuten plassert i et storslått fjordlandskap i Lustrafjorden, en fjordarm av Sognefjorden.

Urnes stavkirke var tidligere en privat kirke for en mektig familie på Urnes.

Verdensarv

Stavkirken på Urnes ble innskrevet på verdensarvlisten i 1979.

Se deg om inne i Urnes stavkirke

Bla i bilder av Urnes stavkirke

Urnes stavkirke Luster i Sogn og Fjordane.
Foto: Håkon Christie, Riksantikvaren
Flyfoto av Urnes stavkyrkje med omgivnadene til kyrkja. Foto: Birger Lindstad / Riksantikvaren
Urnes stavkirke Flyfoto av Urnes stavkirke med omgivelsene til kirken.
Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren
Bilde av Urnes Stavkirke. Foto: Håkon Christie, Riksantikvaren
Urnes stavkirke
Foto: Håkon Christie, Riksantikvaren
Urnes Stavkirke
Urnes Stavkirke Kulturminne med verdensarvstatus.
Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren
Teikning av Eilert Christian Brodtkorb Christie (1832-1906) frå 1859.
Urnes Treskurd Tegning av Eilert Christian Brodtkorb Christie (1832-1906) frå 1859.
Foto: Riksantikvaren
Bilde av interiøret i Urnes Stavkirke. Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren
Interiør Urnes stavkirke
Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren
Bilde av Urnes Portalen. Foto: Ragnar Utne, Riksantikvaren
Urnes portal
Foto: Ragnar Utne, Riksantikvaren
Urnes stavkirke i Sogn og fjordane. Foto: Arve Kjersheim / Birger Lindstad © Riksantikvaren
Urnes portal Urnes stavkirke i Sogn og Fjordane.
Foto: Arve Kjersheim / Birger Lindstad, Riksantikvaren
Foto av Urnes Stavkyrkje. Foto: Werner Harstad Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no
Urnes stavkyrkje.
Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no

Publisert: 12. februar 2020 | Endret: 9. juli 2021