Verdensarv

Vegaøyan

Vegaøyan ligger på Helgelandskysten i Nordland. I området har det vært drevet fiske og fangst de siste 10 000 årene. Etterhvert som de første øyene ble bosatt formet det karakteristiske landskapet seg i samspill med fiskerbonden og en ugjestmild, men rik natur.

Skjærvær Skjærvær på Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland. I området har det vært drevet fiske og fangst de siste ti tusen årene. Sanking av egg og dun fra de ville ærfuglene har vært en viktig del av næringsgrunnlaget helt siden middelalderen. Vegaøyan står på Unescos verdensarvliste. Foto: Jon Brænne, NIKU

Om Vegaøyan

Det 1037 km² store kulturlandskapet omfatter øyer, holmer, skjær og sjø.

Vegaøyan består av femten øyvær hvor tilsammen 59 øyer har vært bebodd. Et øyvær er en gruppe av bebodde og ubebodde øyer som sammen utgjør en sosial enhet.

Allerede i skrifter fra slutten av 800-tallet er ærfugldrift omtalt som næringsveg i Norge. Gjennom middelalderen og fram til i dag har sanking av egg og dun fra de ville ærfuglene vært en viktig del av næringsgrunnlaget på Helgelandskysten. Fremdeles holdes tradisjonen med dunsanking for dyneproduksjon i hevd på flere øyer i verdensarvområdet.

Ærfugldriften har vært en næringsvei drevet av kvinner og innskrivingen på verdensarvlisten er også å regne som en hyllest til deres innsats.

Verdensarv

Vegaøyan ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 2004.

Se deg rundt på Vegaøyan

Bla i bilder fra Vegaøyan

Fra Vega
Foto: Kristin Solberg, Riksantikvaren
Skjærvær er en del av verdensarvområdet Vegaøyan. Foto: Jon Brænne / Riksantikvaren
Skjærvær Skjærvær er en del av verdensarvområdet Vegaøyan.
Foto: Jon Brænne, Riksantikvaren
Lånan, Vega
Foto: Kristin Solberg, Riksantikvaren
Kilvær, Vega
Foto: Tone Olstad, Riksantikvaren
Havna på Skjærvær Skjærvær fiskerihavn i Vega i Nordland. Moloene ble bygget for å gi gode havneforhold for motorskøytene.
Foto: Riksantikvaren
E-husa på Vega blir reinsa og får ny tang kvart år. Verdiskapingsprosjektet «Den verdifulle kystkulturen i Nordland» har bidratt til å føre kunnskapen om ærfuglen som husdyr vidare og til at edderdunsprodukt nok ein gong er på marknaden. Foto: Marit Bendz / Riksantikvaren
E-hus på Vega E-husa på Vega blir reinsa og får ny tang kvart år. Verdiskapingsprosjektet «Den verdifulle kystkulturen i Nordland» har bidratt til å føre kunnskapen om ærfuglen som husdyr vidare og til at edderdunsprodukt nok ein gong er på marknaden.
Foto: Marit Bendz, Riksantikvaren
Fra vakre Hysvær på Vegaøyan. Foto: J.H. Jørgensen Vegaøyan verdensarv
Hysvær på Vega Fra vakre Hysvær på Vegaøyan.
Foto: J.H. Jørgensen
Fra Skjærvær på Vega som ble innskrevet på Verdensarvlisten i 2004. Foto: Jon Brænne / Riksantikvaren
Vegaøyan Fra Skjærvær på Vega som ble innskrevet på Verdensarvlisten i 2004.
Foto: Jon Brænne, Riksantikvaren

Publisert: 12. februar 2020 | Endret: 29. mai 2024