Avgjørelser i klagesaker

Asker prestegård. Klage på avslag på søknad om dispensasjon til oppføring av antenner. Kulturminneloven § 15a.

Vår referanse 23/00885

Publisert: 25. mai 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på avslag på søknad om dispensasjon til å erstatte eksisterende, og montere flere antenner på låvebygningen, som er fredet etter kulturminneloven § 15. Viken fylkeskommune begrunnet avslaget med at de foreslåtte tiltakene ville oppleves som fremmedelementer og dermed være et vesentlig inngrep i bygningen.

I løpet av klagesaken trakk tiltakshaver de delene av klagen som gjaldt montering av ytterligere antenner. Riksantikvaren var enig i fylkeskommunens vurdering, men ga dispensasjon til å beholde en av de eksisterende antennene og å bytte ut den andre. Den reviderte klagen ble tatt til følge