Nyheter

Avgjørelse i innsigelsessak i Gildeskål kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet har nå avgjort saken, og tatt innsigelsen fra fylkeskommunen til følge.

Publisert: 27. juni 2024

Dronebilde over grønt landskap med rødmalte låvebygninger og kirkesteder
Gildeskål Kirkested Foto: Nordlandsmuseet

Gildeskål kommune ønsker å bygge museum og reiselivsbedrift i tilknytning til Gildeskål kirkested. Kirkestedet består av kirke fra rundt år 1200 og kirkegård fra middelalderen, en prestegård fra 1700-tallet med fredete bygninger som ligger på en fredet gårdshaug og en listeført kirke fra 1888. I tillegg er det registrert bosetningsspor og flere gravrøyser fra jernalderen i området. Kirkestedet ligger på et høydedrag med flott utsikt over Fugløyfjorden og leia mot Bodø. Fylkeskommunen, med innspill fra Riksantikvaren om middelalderkirka, reiste innsigelse da planforslaget ville innebære en utbygging i området som er i strid med videre ivaretagelse av de kulturhistoriske verdiene på kirkestedet.

Kommunal- og distriktsdepartementet har nå avgjort saken, og tatt innsigelsen fra fylkeskommunen til følge. I sin begrunnelse legger departementet vekt på at den foreslåtte plasseringen av et nybygg vil ha stor negative innvirkning på kulturmiljøet som er av nasjonal interesse. I tillegg fins alternative plassering av tiltaket i nærheten som ikke vil ha samme negative innvirkning på kulturmiljøet.

Les KDDs avgjørelse her

Les Riksantikvarens faglige råd her

Les Nordland fylkeskommunens innsigelse her