Nyheter

Avgjørelse om innsigelse i Bremanger

Kommunal- og distriktsdepartementet har godkjent detaljregulering for Aksla i Bremanger kommune. Det innebærer at innsigelsene mot steinbrudd og utskipingshavn nær Vingen helleristningsområde ikke blir tatt til følge.

 

Publisert: 8. februar 2024 | Endret: 14. februar 2024

Aksla i Bremanger
Aksla Bremanger Foto: Eva Walderhaug, Riksantikvaren

Riksantikvaren reiste i 2020 innsigelse mot forslaget til reguleringsplan for Aksla i Bremanger. Innsigelsen ble opprettholdt i 2021. Bakgrunnen var nærheten til Vingen helleristningsområde, og den virkningen steinbrudd med utskipingshavn kunne få.

Kommunal- og distriktsdepartementet har avgjort at innsigelsene fra Riksantikvaren og andre mot reguleringsplanen for Aksla i Bremanger ikke blir tatt til følge.

– Vi har gitt våre råd. Riksantikvaren har hatt innsigelse til dette tiltaket med begrunnelse i virkningen for landskapet, kulturmiljøet og bergkunsten. Nå tar vi avgjørelsen fra departementet til etterretning, sier seksjonssjef Jarle Jarleson Vaage hos Riksantikvaren, i seksjon for arealplanlegging og miljø.

Avgjørelsen fra Kommunal- og distriktsdepartementet kom 6. februar 2024.
Les mer på Kommunal- og distriktsdepartementets nettsider hos regjeringen.no

Landskapet i Frøysjøen med helleristningene i Vingen og andre kulturminner er av nasjonal og internasjonal verdi. Kulturmiljøet viser hvordan mennesker fra og med steinalderen og fram til vår tid har tilpasset seg naturgrunnlaget, naturressurser og sjøveien som transportåre. Området er uten større moderne landskapsinngrep, med unike landskapskvaliteter.

Det finnes svært få områder av akkurat denne typen i Norge. Det samme gjelder utenfor Norges grenser.

I etterkant av vedtaket har det internasjonale organet ICOMOS sendt et brev hvor de uttrykker bekymring for virkningen dette kan få for Vingen helleristningsområde, til Kommunal- og distriktsdepartementet og til Riksantikvaren.

Les mer om kulturlandskap av nasjonal interesse i Vestland fylke i nytt kunnskapsgrunnlag fra Riksantikvaren

Vingen hellesristningsområde
Vingen helleristningsområde Foto: Eva Walderhaug, Riksantikvaren