Nyheter

Be­kymret for D/S Børøy­sund etter forlis

– Det er trist at D/S Børøysund har grunnstøtt i Oslofjorden, selv om vi er lettet over at ingen kom til skade, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 7. september 2023 | Endret: 29. januar 2024

D/S Børøysund i Oslo.
D/S Børøysund. Dampskipet Børøysund ble bygget i 1908, og hører hjemme i Oslo. Foto: Dagfinn Rasmussen.

Dampskipet er et av bare 15 fredede skip i Norge, og fikk fredningsstatus i 2014.

– Nå krysser vi fingre for at skipet ikke har fått større skader, og heldigvis var det mulig å få skipet trygt i havn i løpet av nattetieme, sier Geiran. – Børøysund er et kjent og kjært syn i bybildet på sin plass ved Rådhusbrygga, og vi vet mange har tatt turen med skipet her i Oslofjorden.

Fakta om D/S Børøysund

Dampskipet ble bygget i 1908 ved Trondhjems Mekaniske Værksted.

Fartøyet ble bygget som kombinert slepe- og passasjerbåt. Under første verdenskrig ble den rekvirert av Marinen som vaktskip. Storparten av sin aktive historie gikk den som lokalrutebåt i Nord-Norge.

Det er ett av fartøyene som representerer begynnelsen for det norske fartøyvernet slik vi kjenner det i dag. I løpet av sine mer enn 60 år i drift gjennomgikk fartøyet endringer, både av funksjon og konstruksjon, men mye fra hver epoke er fremdeles bevart.

D/S Børøysund er blant de mest originale fartøyene fra sin periode og type som er bevart i dag og har høy kilde-, kunnskaps og opplevelsesverdi.

Fartøyet har i perioden som vernet og fredet fartøy mottatt rundt 24 millioner i tilskudd til istandsetting og vedlikehold fra Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo kommune. Dampskipet har godkjenninger og sertifikater for passasjerdrift i tråd med krav fra Sjøfartsdirektoratet for fartøy som fører passasjerer.

Les mer om fartøyvern.