Nyheter

Børsen i København brant

– Et av de viktigste byggene fra unionstiden stod i flammer.

Publisert: 16. april 2024 | Endret: 22. april 2024

Børsen København Foto: Mahlum, Wiki, Public Domain (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C3%B8rsen_K%C3%B8benhavn.jpg?uselang=en#Licensing)

– Det er ufattelig trist å se den dramatiske brannen som nå rammer et av de viktigste kulturminnene i Danmark, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette er et kulturminne som også har betydning for oss her i Norge. Det er del av vår felles historie med Danmark, og er et av de viktigste byggene fra unionstiden, sier Geiran.

København var Norges hovedstad frem til 1814, og bygget ble oppført som et handelshus for Christian IV. Han var en aktiv byggherre både i Danmark og i Norge. Etter bybrannen i Kristiania besluttet han å flytte byen til området ved Akershus festning. Børsens arkitektur har preget utformingen av de viktigste murbyggene i Oslo i denne perioden.

Bygget var handelsbørs frem til ut på 1800-tallet, og viktig for norsk handel fra 1600-tallet. Børsen er et av Københavns praktbygg. Når store nasjonale monumenter brenner så berører det mange. Det så vi da Notre Dame brant i Paris og det ser vi også i København nå.

– I alle branner er det liv og helse det viktigste. Samtidig vet vi at når en kulturhistorisk bygning brenner så berører det mange, sier Geiran. – Nå setter vi vår lit til Københavns dyktige brannvesen, sier Geiran.

Børsen er et viktig bygg i vår felles dansk-norske historie, og brannen er en tragedie for Danmarks befolkning. Nå håper vi brannvesenet får begrenset skadene så langt det lar seg gjøre.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153