Nyheter

Brannen i Bergen

– Vi har verken folk eller kulturminner å miste, sier riksantikvar Hanna Geiran. Brannen i Vågsbunnen skjedde i et tett trehusområde, der faren for spredning var stor.

Publisert: 19. oktober 2023 | Endret: 29. januar 2024

Brann i Vågsbunnen.
Brann i tette trehusmiljøer.. Høsten 2023 var det en dramatisk brann i Vågsbunnen i Bergens tette trehusmiljø. Bergens brannvesen rykket ut med store mannskaper. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren.

Det er store kulturhistoriske verdier som går tapt når et vernet bygg brenner, og trehusene i Bergen er en viktig del av byens og vår felles nasjonale identitet.

– Heldigvis fikk brannmannskapene kontroll, men det er på det rene at bygninger gikk tapt, sier Geiran. Brann er alltid dramatisk, og det gjør sterkt inntrykk på oss alle.

– I bygget som brant er det en steinkjeller fra middelalderen, trolig bygget før 1536. Det vil si at den er automatisk fredet etter kulturminneloven. En god del av trehusene i området går helt tilbake til etter bybrannen i 1702 da hele området brant. Noen av husene er også fredet, sier Geiran.

Trehus som står tett er utsatt for brann. Få land har så høy andel trehusbebyggelse som Norge, og over 200 trehusmiljø er i dag registrert som verneverdig tett trehusbebyggelse.

Fakta om brannvern i tette trehusmiljøer

Brannsikring av tette trehus er viktig, fordi i gamle trehusmiljøer kan faren være stor for at en brann sprer seg til flere bygninger. I verste fall kan en ødeleggende bybrann utvikle seg, og da kan liv, helse og uerstattelige kulturminner gå tapt.

Å hindre slike branner krever et tett samarbeid mellom nabolag og kommune.

Helt fram til tidlig 1900–tall ble trehusmiljø bygget uten krav til brannvegg eller 8 meter avstand, slik som det er vanlig å bygge i dag. Disse trehusmiljøene har stått gjennom nedgangstider og forvitring, byggeboom og saneringsplaner. I dag utgjør de noen av våre fremste nasjonale kulturminner.

Les mer om brannvern i tette trehusmiljøer. 

Om bygget og miljøet

Det er en bygning med steinkjeller fra middelalderen som brant.  Kjelleren er omtalt i 1572 i takster, og er trolig fra før 1536. Vi har bevarte steinkjellere i dette området, ute ved det vi kaller «Gamle Strandgaten»/Gågaten nedenfor Klosteret på siden mot Vågen, og på Bryggen og i fjellsiden bak Bryggen.

Området er også et av de 12 brannsmitteområdene i Bergen, og er også middelalderstruktur i gatenett og kulturlag. En god del av bygningene i området går helt tilbake til etter bybrannen i 1702 da hele området brente. Noen bygg er fredet.

 

Gode brannverntiltak i Bergen

Bergen kommune har en helhetlig brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Bergen, som er fra 2015. Det er en god plan, som gjelder for de 12 tette trehusmiljøene i Bergen. Planen ble utarbeidet sammen med en rekke offentlige og private aktører. Brannsikringsplanen er etter 2015  fulgt opp med tiltak som Riksantikvaren har gitt støtte til, sist i 2022.

Lenke til plan: pdfHelhetlig brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Bergen [3.99 MB]

Noen av tiltakene er eksempelvis brannslangeposter i alle tette trehusmiljøer, fyverkeriforbud, og at privatpersoner får fritak for abonnementsutgifer.

Brannsikringsplanen ble utarbeidet av Bergen brannvesen i samarbeid med en rekke offentlige og private aktører.

Brannsikringsplanen vil gi økt brannsikkerhet uten tilsvarende økning i ressursbruken, og Bystyret gav klarsignal for at de anbefalte tiltakene i brannsikringsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med sikring av den tette trehusbebyggelsen.

Tidlig varsling og rask respons fra brannvesenet er avgjørende for utfallet av en brann i den tette trehusbebyggelsen.

Bystyret besluttet også å innføre fritak fra byggesaksgebyr for ny etablering av tiltak som slokke- og brannvarslingsanlegg. Begge ordningene skal evalueres etter tre år.

Bystyret har godkjent innføring av totalforbud mot bruk av fyrverkeri i den tette trehusbebyggelsen.

Kontakt Riksantikvarens pressetelefon:
 404 65 153