Nyheter

Brannen i Festningen restaurant på Akershus

– Dette er svært trist, sier Sigrid Murud, seksjonssjef for fredning hos Riksantikvaren. – Vi har verken folk eller kulturminner å miste, og vi håper det går bra med de som ble evakuert i forbindelse med brannen.

Publisert: 4. februar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Akershus festning sett fra sjøen.
Akershus festning fra sjøsiden. Festningen restaurant er det hvite bygget til venstre på bildet. Foto: Line Bårdseng, Riksantikvaren.

Akershus er et symbol på Norges historie, og bygningen som restaurant Festningen ligger i er fra 1836.

—  En brann er noe av det mest alvorlige som kan skje med et kulturminne, sier Murud. – Heldigvis skjer det sjelden. Nå krysser vi fingrene i påvente av en oversikt over skadene, før vi kan vurdere hvilke tiltak som er mulige i samarbeid med Forsvarsbygg.

For eksempel ble Nedre Foss gård restaurert etter en alvorlig brann for noen år siden. I andre tilfeller går det ikke fullt så bra.

 Bygningen som restaurant Festningen ligger i ble fredet i 2014. I 1836 ble det først bygget som fengsel. Da ble det kalt «et ensomt fengsel,» fordi det inneholdt straffeceller for fanger som brøt regler, og det lå alene for seg selv på pynten av festningen. Senere ble det brukt som laboratoriekjøkken, før bygningen ble gjort om til restaurant i nyere tid.

Les mer om fredningen og festningen.