Nyheter

Prosjektfortelling: Bygningsvern i nord

Midt-Troms museum har kartlagt ressurser og samlet aktører for et felles løft for nordnorsk, samisk og kvensk bygningsvern.

Publisert: 9. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Nikolai-gammen i Kaperdalen på Senja. Foto: Dag-Arild Larsen

Målet med dette verdiskapingsprosjektet var å stimulere til og legge til rette for samarbeidstiltak gjennom nettverk og partnerskap mellom tradisjonshåndverkere, bedrifter. Museer, organisasjoner og institusjoner.

Riksantikvaren vil framover formidle erfaringer fra verdiskapingsprosjekter i nye prosjektfortellinger. Det er utviklet mye kunnskap og læring som vi håper kan inspirere andre aktører, lokalsamfunn og regioner til å ta i bruk kulturmiljø i lokal og regional utvikling.