Nyheter

Da verden kom til Norge

På 1800-tallet var det ingenting som var så flott som å ha en mystisk ruin i hagen, derfor bygde fiffen gjerne sine egne. I tillegg til å være 1800-tallets hagegnomer, så forteller ruinene oss om vår egen historie og om den gangen verden kom til oss. 

Publisert: 16. april 2021 | Endret: 29. januar 2024

Utflukt til Hovedøya Det var på 1800-tallet et yndet motiv å bli avbildet ved ruiner. Her er det Urmaker Heinrich Kleiser med Lovise M Norvé til venstre og Karoline Kleiser til høyre. Bak står Henriette Christiane (t.v.) og Ragna Kleiser. Bildet er fra sommeren eller høsten 1875. Foto: Johan Martin Norvé / Oslo Museum

Middelalder-ruiner er rester etter bygninger som er bygget i stein og kalkmørtel som ble bygget i perioden  mellom 1100 til reformasjonen i 1537.  De første steinbygningene i Norge ble reist på slutten av kristningstiden på 1000-tallet. De ruinene vi har her i landet er rester etter store bygg. I hovedsak er det snakk om kirkeruiner og en del kloster-ruiner, vi har og noen få festningsruiner.

Vi har snakket med Inger-Marie Aicher Olsrud og Karin Axelsen, begge seniorrådgivere med ansvar for ruiner hos Riksantikvaren. I første del av vår podkast snakker vi om historien til middelalderruiner i Norge. I del 2 snakker vi om en spesifikk ruin – Munkeby kloster.

Lyse Kloster utenfor Bergen. Oversikt klostergården mot nordvest. Dette er ett av tre Cistercienserklostre som ble bygget i samme periode i Norge. De to andre finnes på Hovedøya i Oslo, og på Tautra i Trøndelag. Foto: Sissel Ramstad Skoglund, Riksantikvaren

Det å bygge i stein var svært kostbart og ikke noe hvermannsen hadde råd til. Derfor var det de store bygningsprosjektene som ble oppført i dette materialet. De første bygningene ble oppført av importerte håndverkere fra England, Danmark og Tyskland, vi hadde ikke den bygningstekniske kunnskapen her i landet.

Ordet kloster betyr lukket anlegg, og nå for tiden er det vel kanskje slik det blir oppfattet og – som avstengt fra den ytre verden. Slik var det helt klart ikke i middelalderen. Selv om det var streng kontroll på hvem som fikk komme inn i selve klosteranlegget, så var det der alle impulsene fra Europa kom inn og derfra strømmet det ut til resten av samfunnet.

Så med steinbygningene kom også verden til Norge. Nå står disse bygningsrestene som tidvitner og kan fortelle oss historien om oss selv.

Halsnøy Kloster På øya Halsnøy i innløpet av Hardangerfjorden, Kvinnherad kommune ligger ruinene etter ett Augustinerkloster bygd rundt 1300. Men klosterdrifta på stedet kan spores helt tilbake til 1100-tallet.
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Reins Kloster ligger i Rissa, en times reise fra Trondheim. Historien forteller at Harald Hårfagre tok gården Rein til odel og eie da han la under seg Trøndelag på 870-tallet. Selve gården er antakelig over tre tusen år gammel. Nonneklosteret på Rein ble grunnlagt på slutten av 1220-tallet og eksisterte i 300 år. I dag er det 10. generasjon Horneman som eier og driver Reins Kloster. Reins Kloster produserer øl og iskrem på Leira et stykke fra gården.
Selje Kloster på øya Selja ved Stadt. Dette er den eneste middelalder-ruinen i Norge som har en stående bygning med tak som aldri har vært nede.
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren
Østfløyen i Olavsklosteret i Oslo. Vi ser de opprinnelige romanske rundbuene øverst og de senere gotiske spissbuene nedenfor.
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Hamar Domkirkeruin Ruinen er sikret med vernebygg.
Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren

Riksantikvarens ruinprosjekt

Ruinprosjektet ble startet opp i 2006, og en har siden arbeidet med å restaurere og konservere middelalderruiner. Prosjektet er en del av Riksantikvarens bevaringsprogrammer, og har 4 målsetninger:

  • Restaurering, skjøtsel og tilstandsanalyse
  • Forskning og utvikling, samt dokumentasjon.
  • Informasjon og formidling (som skilt og informasjonsark).
  • Kompetanseutvikling (som seminarer for eiere, forvaltere og håndverkere).

Per dags dato er 26 ruiner satt i stand, og 13 ruiner underveis i arbeidet.

Middelalderruiner i Norge - fylkesvis

wdt_ID Navn Fylke
1 Hovedøya Klosterruinen Oslo
2 Hovedøya St. Edmunds kirkeruin Oslo
3 Hovedøya Portbygningen Oslo
4 Lyse klosterkirke - Kirkeruinen Vestland
5 Lyse kloster Klosterruinen Vestland
Navn Fylke

Les om flere utvalgte kulturminner