Avgjørelser i klagesaker

Dalbakk. Klage på Sametingets tilskudd til istandsetting av vegg. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/01994

Publisert: 1. august 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Sametingets tilskudd til istandsetting av vegg på Dalbakk. Klagen gjelder tilskuddets størrelse. På grunnlag av kostnadene i prosjektet og lav egeninnsats, ble tildelingen lavere enn omsøkt. Sametinget mente at tilskuddet var tilstrekkelig til å dekke merkostnader som påløp på grunn av vilkårene i dispensasjonen.

Riksantikvaren var enig med Sametinget, og påpekte at det på grunn av knappe ressurser må gjennomføres strenge avveininger ved tildelingene. Klagen ble ikke tatt til følge.