Nyheter

Desse kyrkjene får tilskot i 2023

Tidlegare i år lyste Riksantikvaren på vegne av Barne- og familiedepartementet ut tilskot til kulturhistorisk viktige kyrkjer. No er tildelinga klar, og 37 kyrkjer får støtte til istandsetting, brannsikring og forprosjekt murverk.

Publisert: 2. august 2023 | Endret: 29. januar 2024

Hedrum kirke. Den vakre Hedrum kirke er frå ca. 1100. Kyrkja får nærare ein million i tilskudd til istandsetting i 2023. Foto: Trond Isaksen.

Sjå pressemelding hjå Barne- og familiedepartementets nettside.

Under finn du tabellar for dei middelalderkyrkjene og listeførte kyrkjene som får tilskot, samt dei som får tilskot til forprosjekt for mur.

 

 

Desse middelalderkyrkjene får tilskot til istandsetting:

Kyrkje Kommune Tiltak Tilskot
Fana kirke Bergen Drenering 1000000
Hedrum kirke Larvik Fasader, murverk 942000
Holt kirke, Tvedestrand Tvedestrand Vinduer, tårn, sørfasade 1000000
Ingedal kirke Sarpsborg Tårn, tak, takrenner 1500000
Kinn kyrkje Kinn Ferdigstilling og kompetanseheving av murarbeider 1400000
Mariakirken, Gran Gran Istandsetting mur 1500000
Moster gamle kirke Bømlo Istandsetting av mur og tak 3000000
Nærøy gamle kirke Nærøysund Tårn, fordyrende arkeologiske arbeider 451415
Ogna kyrkje Fasader, murverk 450000
Råde kirke Råde Tårn, tak, vinduer, ytterdør 777400
Sakshaug gamle kirke Inderøy Istandsetting støttemurer og sørvegg 1500000
Sakshaug gamle kirke Inderøy Kalkmurerkurs 1467500
Selbu kirke Selbu Dreneringsarbeid/arkeologiske undersøkelser v/NIKU 904500
Snåsa kirke Snåsa Tak 1000000
Steigen kirke Steigen Murverk våpenhus 357000
Tromøy kirke Arendal Treasader, tak, vinduer 900000
Vanse kirke Farsund Fasader, murverk, vinduer, malerarbeider, tak 1080000
SUM: 19229815
Hedrum kyrkje. Frå arbeid på mur i 2022. Foto: Trond Isaksen.

Desse listeførte kyrkjene får midlar til istandsetting:

Kyrkje Oppført Kommune Tiltak Tilskot
Båstad kirke 1860 Indre Østfold Fasade, råteskader, vinduer, dører 1000000
Fet kirke, Fetsund 1890 Lillestrøm Vinduer 1500000
Gol kyrkje, Gol 1882 Gol Tak 1000000
Holmsbu kirke 1887 Asker Tårn og tak 1000000
Kvalsund kirke 1892 Hammerfest Vinduer 300000
Landsmarka kapell 1895 Nome Tak 650000
Mefjordvær kirke/kapell 1916 Senja Tårn, fasade, tak, dører, vinduer 436800
Nedstryn kyrkje 1859 Stryn Tak 1000000
Nesseby kirke 1858 Unjargga Nesseby Loft, tårn, fasade, vinduer, tak 710346
Stavsjø kirke 1880 Ringsaker Tak 960000
Strandebarm kyrkje 1876 Kvam Tak 1500000
Tjøme kirke 1867 Færder Murverk 1000000
SUM: 11057146
Stavsjø kyrkje. Stavsjø kyrkje, her frå ca. 1900-1910, i Ringsaker får tilskudd. Foto: C. Christensen Thomshav.

Desse kyrkjene får midlar til forprosjekt for mur:

Kyrkje Kommune Tilskot
Bergen domkirke Bergen 300000
Gamle Glemmen kirke Fredrikstad 300000
Hof kirke, Vestfold Holmestrand 169500
Ulnes kyrkje Nord-Aurdal 300000
SUM: 1069500
Glemmen gamle kyrkje. Gamle Glemmen kyrkje er blant dei kyrkjene som for tilskudd til eit forprosjekt på mur. Foto: Trond Skovdahl.

Av omsyn til sikkerheit er ikkje dei kyrkjene som får støtte til brannsikring tatt med i denne oversikta.