Nyheter

Digisak brukerforum 17. og 18. november

Den 17. november (12.00-15.00) og 18. november (09.00-11.00) arrangerer vi Digisak brukerforum for forvaltningen. Brukerforumene holdes i Teams.

Publisert: 21. oktober 2021 | Endret: 29. januar 2024

Ammonia ved Mæl Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

17. november

Den 17. november er for alle som jobber med Digisak, det vil si både de som jobber med tilskudd, og de som jobber med dispensasjoner. Vi vil da blant annet gå gjennom status og få innspill fra dere på:

  • Hvordan vi kan forenkle det å laste inn e-poster og dokumenter i Digisak
  • Hvordan vi skal jobbe videre med å integrasjonen mellom Digisak og de ulike arkivsystemene dere har
  • Årsplan 2022

18. november

Den 18. november vil det være fokus på tilskuddsordningene. Vi vil da blant annet gå nærmere inn på endringer knyttet til vedtaksmaler som sendes ut i 2022, samt hvem våre brukere er.

Påmeldingsfrist: 10. november : Meld deg på ved å klikke på lenkene i den rosa boksen under