Avgjørelser i klagesaker

Ekely kunstnerkoloni. Klage på Byantikvarens avslag på dispensasjon til legging av belegningsstein. Kulturminneloven § 19.

Vår referanse 22/00203

Publisert: 29. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Byantikvarens avslag på dispensasjon for endring fra grusdekke til belegningsstein i forbindelse med drenering på en av eiendommene innenfor fredningsområdet. Tiltaket var allerede utført. Byantikvaren begrunnet avslaget med at tiltaket var vesentlig, og at dreneringen kunne gjennomføres på annen måte.

Riksantikvaren var ikke enig i at inngrepet var vesentlig inngrep. Direktoratet uttalte at problematikken med overflatevann ikke kunne løses på en og en eiendom om gangen, og at tiltaket måtte ses opp mot eiendommens totale størrelse. Det ble stilt krav om tilbakeføring. Klagen ble ikke tatt til følge.