Kronikker

– Klimakur 2030 bør bli bedre

– Gjenbruk av eksisterende bygninger, i stedet for å bygge nytt, vil gi betydelige klimagevinster. Dette kommer ikke fram i Klimakur 2030, skriver riksantikvar Hanna Geiran i et innlegg i Teknisk Ukeblad.

Publisert: 3. juni 2020 | Endret: 29. januar 2024

Vulkanområdet - tidligere industriområde som nå er utviklet med en kombinasjon av gjenbruk og nybygg.
Vulkan Vulkanområdet - tidligere industriområde i Oslo som nå er utviklet med en kombinasjon av gjenbruk og nybygg. Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren

I innlegget skriver riksantikvar Hanna Geiran blant annet:

«På oppdrag fra regjeringen ble rapporten Klimakur 2030 lagt fram i vinter. Utredningen på over tusen sider tegner opp hvordan Norge skal oppnå utslippskutt på 45 prosent innen 2030. Klimakur 2030 er så viktig at vi skylder fremtidige generasjoner å gjøre jobben skikkelig.

Riksantikvaren har ansvar for forvaltningen av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Vi har nå gitt vårt høringssvar til rapporten. Vi mener at Klimakur 2030 bør bli bedre, på en rekke områder.»

Les hele innlegget i Teknisk Ukeblad her («Riksantikvaren: Klimakur 2030 bør bli langt bedre – på en rekke områder», 03.06.2020)

Høringssvar

Her kan du lese Riksantikvarens høringssvar til Klimakur 2030.